Vi bygger fremtidens vegsystem i Harstadområdet og trenger nå flere byggeledere til byggefasen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedHarstad
Søknadsfrist14.04.2015

Prosjektene Harstadpakken og Bjarkøyforbindelsene er to av Statens vegvesens store byggeprosjekter, og skal sørge for at vegsystemet i Harstadområdet er tilpasset fremtidens trafikkmønster.

Harstadpakken: I Harstad omfatter prosjektet gang- og sykkelveger, flere nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenfor sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken. For mer informasjon, se: http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken

Bjarkøyforbindelsene: På øyene Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy utenfor Harstad skal det anlegges vegforbindelser mellom øyene som skal erstatte dagens fergeforbindelser. Vegforbindelsene omfatter en undersjøisk tunnel mellom Grytøy og Bjarkøy samt sjøfyllinger og bruer mellom Grytøy og Sandsøy. For mer informasjon, se: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/bjarkoyforbindelsene

Til Harstadpakken, søker vi nå dyktige byggeledere som skal ha ansvar for gjennomføringen av flere statlige og fylkeskommunale delprosjekt

Vi søker byggeledere som forstår mekanismene og kan løse utfordringene i et stort byggeprosjekt. Du får teknisk og økonomisk hovedansvar for gjennomføringen og evalueringen av en eller flere entreprisekontrakter i prosjektet. God faglig tyngde fra byggeledelse er en forutsetning, men det er like viktig at du kan håndtere både grunneiere, konsulenter og entreprenører på en god måte.

Hovedoppgaver for byggeleder er å:

 • Bistå i prosjekteringsledelse og utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Lede utbyggingen
 • Drive HMS-arbeid
 • Utføre kvalitets- og kostnadskontroll med rapportering
 • Drive praktisk usikkerhetsstyring
 • Ha kontakt med og følge opp entreprenører og andre leverandører
 • Koordinere arbeidet med andre faggrupper, etater og naboer som blir berørt av anleggsarbeidene
 • Lede kontrollingeniørenes oppfølging i byggefasen
 • Ha kontakt med presse i byggefasen

Byggeleder rapporterer til prosjektleder/delprosjektleder. Kontorsted er for tiden Harstad, sammen med resten av prosjektledelsen. Når anleggsperioden starter, flytter byggeledelsen ut til utbyggingsprosjektet.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Kanskje har du allerede vært leder for et stort bygg- eller anleggsprosjekt, men også annen erfaring fra tilsvarende prosjekter kan være relevant kompetanse. Det vil være en fordel med kompetanse innen bygging av veg og/eller VA-anlegg,betong- og brukonstruksjoner, tunnel og grøntanlegg.

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Det vil også vektlegges at du har relevant erfaring innen byggeplassoppfølging fra eventuelt entreprenørvirksomhet, rådgivende ingeniør, offentlig forvaltning og drift. Stillingen krever førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til Hans-Arne Haugland på tlf. 900 93 112 eller e- post hans-arne.haugland@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk her

Vis flere stillinger: