Vetco får Snøhvit-kontrakt av Statoil

Vetco Aibel skal sørge for vedlikehold og modifikasjon av landanlegget Hammerfest LNG, hvor prosessering av gassen fra Snøhvit-feltet skal foregå.

Kontrakten har en verdi på 500 millioner kroner og varer i fem år fra 1. januar 2006, med mulighet for tre ganger to års forlengelse. Det framgår av en pressemelding fra Statoil, som har tildelt vedlikeholdskontrakten på vegne av partnerne i Snøhvit-lisensen. Vetco Aibel har meget lang erfaring fra tilsvarende kontrakter på landanlegg og anlegg til havs, sier vedlikeholdsleder Rune Skeie i Snøhvit Drift. Statoil har også lagt vekt på at kontraktøren etablerer seg i Hammerfest. Vetco Aibel vil inngå avtaler med prefabrikasjonsverksteder i byen, og innlede samarbeid med Aetat og utdanningsinstitusjoner i Finnmark. Selskapet sier seg svært stolte over kontraktinngåelsen, og anslår at prosjektet vil behøve mellom 40 og 100 personer i arbeid.