Vestre Svanholmen 4

Vestre Svanholmen 4

Sted: Forus

Prosjekttype: Nybygg

Entreprisekontrakt byggfag eks mva: 164 millioner kroner

Bruttoareal: 19.000 kvm

Byggherre: Seabrokers Group (Vestre Svanholmen 4 AS)

Totalentreprenør: Kruse-Smith

Totalteknisk entreprenør: YIT Building Systems

Arkitekt: Wilhelm Eder

Ansvarlig søker: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor

Rådgivere: RIB: Norconsult - RIB Spennarmering: Rambøll - RIV: Sweco Norge - RIE: Mjelde & Johannesen - RIAku: Sinus - RIGeo: Siv ing Albert Ølnes - RIBr: Conradi

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko Oppmåling - Peling: Seabrokers Entreprenør Service - Grunnarbeider: Georg Stangeland - Stålkonstruksjoner: Icopal Metall Vest - Tømmer/innredning: Stavanger Bygg - Taktekking: Icopal Tak Vest - Glass: Rubicon - Maler: Lund & Vaaland - Gulvlegger: Vikeså Golv - Murerarbeider Vikedal & Ueland - Kjøkken: Norrøna - Kjøl/frys: Roald Kristensen - Lås og beslag: Stavanger Låsservice - Trapper og rekkverk: Trappeteknikk - Porter: Portteknikk - Heiser: Kone Heis - Betongelementer: AS Betong

På Vestre Svanholmen har Kruse-Smith ført opp et kontorbygg som ligner på en sommerfugl sett ovenfra.

Fra bakkeplan ser bygget mer ut som et designermøbel. Det er sivilarkitekt Wilhelm Eder som har tegnet bygget og Brandsberg Dahls Arkitektkontor som har vært ansvarlig søker.

19.000 kvadratmeter

Bygget er på 19.000 kvadratmeter og har fem etasjer over bakken og en parkeringsgarasje under bakkeplan. Prosjektleder Karen E B Berg i Kruse-Smith forteller at selskapet har utført byggfagene i totalentreprise, mens YIT Building Systems har vært totalteknisk entreprenør. Kruse-Smiths kontrakt var på 164 millioner kroner eks mva. Tiltakshaver er Seabrokers. Byggearbeidene startet våren 2007. Bygget stod ferdig i februar i år.
   
Det er cirka 750 kontorarbeidsplasser i bygget, med fordeling 60/40 mellom landskap og celler. Største leietaker er Sandnes Sparebank som har sitt hovedkontor i bygget. Andre leietakere er COSL Drilling Europe, PGNiG Norway, Steinsvik & Co/Cerno og AGR Petroleum Services. Leietakerne har felles resepsjon som drives av Seabrokers og kantine som drives av Wilberg.

Betongelementer

Tomten Vestre Svanholmen 4 ligger på er flat. Grunnen er gammel innsjøbunn og peling var nødvendig. Parkeringskjelleren er støpt vanntett. Bygget er formet rundt et atrium og har bærende konstruksjon av betongelementer. Langs vest- og østfasadene er det krysselementer. Etasjeskillerne er hulldekker. Taket består av isolerte og papptekkete hulldekker. Glasset over atriet bæres av ståldragere. Øst- og vestfasadene er i glass. Nord- og sørfasadene er i glass og aluminium. Innvendig er det parkett eller teppeflis på gulv, kontorglassfronter og systemvegger i gips og stender. Atriet er kledd med hvite akustikkplater. I tredje og fjerde etasje er det to brede gangbruer i atriet.
   
Berg sier at byggingen gikk greit. Den ene bruen ble sveist sammen utenfor bygget og heist på plass. Den andre ble sveist sammen inne i bygget og løftet på plass. Glasstaket kunne ikke monteres før bruene var på plass.
   
Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. For å unngå fukt i konstruksjonen ble vindusåpninger i andre til femte etasje dekket med plast. Innredningsarbeidene startet i femte etasje. Bygget har vannbåren oppvarming basert på fjernvarme. Det er radiatorer i takene på kontorene og stående på gulvet i møterom i første etasje. Beregnet energiforbruk per kvadratmeter per år er 131,2 kWh. Bygget har solavskjerming i glasset og med duk i ytterfasadene og med persienner langs atriet. Duken i ytterfasadene skal også dempe kulderas. Ventilasjonsanlegget er balansert og har varmegjenvinning. Bygget er fullsprinklet og har sentral driftskontroll. Fasadematerialene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Det er brukt aluminiumsvinduer for lang levetid og minimalt vedlikeholdsbehov. Systemveggene i kontoretasjene gir mulighet for rask ombygging.

Ingen fraværsskader

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 100 personer i aktivitet på byggeplassen. Bygget ble oppført uten noen fraværsskader. Byggavfall ble kildesortert i sju grupper og lagt i containere. Berg sier at selv om bygget tar utgangspunkt i erfaringer fra Aibel-bygget som Kruse-Smith bygget for Seabrokers for noen år siden, har entreprenørene fått nyttig kompetanse fra byggingen av første etasje. – Vi har lært mye av tilpasningene og de kompliserte løsningene som er gjort i denne etasjen.

Kort prosjekteringstid

Sivilarkitekt Wilhelm Eder forteller at den største utfordringen i prosjektet var kort tid til prosjektering. – Bygget ble tegnet på tre-fire måneder og detaljprosjekteringen måtte være riktig. Det mest særpregete i bygget er krysselementene i betong og sommerfuglfasongen med fire spisse hjørner. Bygget har gode kvaliteter. Mange av kontorene har utsikt enten vest mot golfbanen eller øst mot fjellene i Ryfylke. Eder jobbet tidligere i Brandsberg Dahls Arkitektkontor, og driver nå arkitektfirmaet Eder Biesel.

Tekst og foto: Ole Harald Dale