Vestbase i spleiselag for ingeniørutdanning i Kristiansund

Industriområdet Vestbase i Kristiansund har forpliktet seg til å hjelpe til med 750.000 kroner for å få ingeniørstudium til byen.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel på sine nettsider.

Vestbase håper nå at andre bedrifter i Nordmøre-byen bidrar til å få studiet til Kristiansund.

– Dette er en av de viktigste sakene i byen, utenom sykehussaken. Et ingeniørtilbud er noe regionen har savnet og jobbet med i lang tid, forteller administrerende direktør på Vestbase, Alf Dahl.

Vestbase er det første selskapet som forplikter seg til å bidra med å finansiere Høyskolen i Bergen (HiB) sitt ingeniørstudium innen undervannsteknologi, der planen er studiestart i Kristiansund høsten 2015.

– Tidslinja er stram, og økonomi er en avgjørende forutsetning for å få det i gang. Vi ser på det som en investering i framtiden, og videreutvikler kristiansundsregionen til et attraktivt bo- og arbeidsmarked. Både vi og våre eiere ønsker at Vestbase skal være en lokal bidragsyter, og dette passer godt med vår visjon, sier Dahl.

For å få i gang studiet, kreves det et finansieringsgrunnlag på mellom 10 og 15 millioner kroner.