Verdige prisvinnere

På ByggeGallaen onsdag kveld ble vinnerne av Årets Anlegg og Årets Bygg 2014 gjort kjent. Reaksjonene fra vinnerne viste tydelig at dette er blitt priser som henger høyt.

Hvert år realiseres flere hundre bygg og infrastrukturprosjekter i Norge. Juryen hadde derfor en stor oppgave foran seg da de startet arbeidet med å komme frem de til nominerte prosjektene som alle fikk vise seg frem på onsdagens arrangementet. Flere hundre prosjekter ble gradvis justert ned til tre kandidater innen anlegg og fem kandidater innen bygg.

Denne prosessen, hvor også undertegnede har sittet i juryen, har med all tydelighet vist at det bygges mye flott og viktig i løpet av et år i den norske byggenæringen. Og de som hevder det er lite innovasjon ute i markedet tar grundig feil. Innovasjonsviljen er stor både hos byggherrene og resten av verdikjeden som i stadig større grad både er interesserte og villige til å bygge mer miljøvennlig – og veldig mange bygger etter langt strengere kriterier enn kravene som stilles. Dette viste godt igjen hos de fem nominerte prosjektene innen bygg-kategorien og selvsagt også hos vinneren Fornebu S.

Innen anlegg blir det hvert år åpnet mange meget etterlengtede prosjekter – så også i år. Samfunnsnytten blir gjort tydelig på ulike områder enten om det er kompliserte utbygginger i sentrale strøk eller nybrottsarbeid i mer landlige områder som binder viktige regioner tettere sammen.

Felles for alle disse prosjektene er de gode gjennomføringsprosessene som har skjedd med bruk av ulike samspillsmodeller. Dette burde virkelig en nyttig lærdom for andre å ta med seg i sine prosjektgjennomføringer

Det var en lang rekke utbygginger som var veldig bra og det er derfor ingen tvil om at alle de prosjektene som fikk viset seg frem på arrangementet var vinnere i den egenskap å bli nominert, men det ble da Fornebu S og Strindheimtunnelen (løsmassetunnelen) som sto igjen som seierherrer.

På ByggeGallaen ble også prisen Årets Trebyggeri presentert, og det ble Almenningstråkket på Gran som vant frem i sterk konkurranse med Kallerud studentboliger på Gjøvik og Multikomforthuset Ringdalskogen ved Larvik.

De nominerte innen bygg var:
Bjørnsletta skole, Hamar kulturhus, Hurdal skole kultursenter og idrettshall, Powerhouse Kjørbo og Fornebu S.

De nominerte innen anlegg var:
Gulli Bru (entreprise Fulu – Gulli på E16 Kløfta Kongsvinger), rv. 7 Sokna-Ørgenvika og Strindheimtunnelen (Løsmassetunnelen).

Vi gratulerer både de nominerte og vinnerne i hver kategori.