Helseminister Bent Høie besøker Drammenstunnelen, og her får han en liten opplæring om boreriggen. Foto: Marianne Henriksen, Bane NORBent Høie møtte anleggsfolket i Drammenstunnelen. Foto: Marianne Henriksen, Bane NORHanne Stormo og Bent Høie i tunnelen. Foto: Marianne Henriksen, Bane NORBedriftslege Kjell Aage Sørensen i Veidekke (f.v.) prosjektsjef Hanne Stormo i Bane NOR og statsråd Bent Høie. Foto: Marianne Henriksen, Bane NORBent Høie i samtale med maskinføreren i Drammenstunnelen. Foto: Marianne Henriksen Bane NOR– Med faren for koronasmitte ved arbeidsplassene våre fikk vi alle en tilleggsutfordring. Den gjorde oss ekstra bevisste på å ivareta alle de ansattes psykiske helse, fortalte Bane NORs prosjektsjef Hanne Stormo da hun møtte statsråd Bent Høie. Foto: Marianne Henriksen, Bane NORFoto: Marianne Henriksen, Bane NORFoto: Marianne Henriksen, Bane NORFoto: Marianne Henriksen, Bane NORVi snakker om de vanskelige temaene: sykefravær, psykiske plager, rus og avhengighet, konflikter, mobbing og trakassering, forteller bedriftslege Kjell Aage Sørensen fra Veidekke. Foto: Marianne Henriksen, Bane NORFoto: Marianne Henriksen Bane NOR

Verdensdagen for psykisk helse - Veidekke og Bane NOR Inviterte helseministeren ut på brakka og inn i tunnelen

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse, og i den forbindelse ønsket Veidekke å vise hva som gjøres i det daglige på dette feltet innen sin del av byggenæringen. De inviterte derfor helseminister Bent Høie inn på brakka og videre inn i tunnelen ved Bane NORs anlegg på Gulliksrud i Drammen.

Et knapt kvartal før Norge innførte de strengeste tiltakene i fredstid, signerte Veidekke kontrakter for nær fire milliarder med Bane NOR. På nyåret var arbeiderne i gang med å bygge bergtunnel, kulvert og løsmassetunnel i Drammen. Dette skal bli den nye Drammenstunnelen som ferdigstilles i 2025.

– Den skal bygges av folk som blir godt ivaretatt når det kommer til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det har vi som byggherre et krav til, både i møte med egne ansatte og de ansatte hos entreprenørene våre. Vi har det faktisk nedfelt i kontrakten som ble signert på tampen av 2019, sier Bane NORs prosjektsjef i Drammen, Hanne Anette Stormo, i en melding.

Veidekke viser eksempler fra tiltak som gjennomføres året gjennom. Å ivareta de ansatte skal ikke kun være løfter i stillingsannonser, festtaler og i kontrakter. De skal leves ut hele året gjennom.

– Vi har psykisk helse på agendaen hele året. Derfor inviterte vi Bent Høie til et møte med vår bedriftslege og vår hovedtillitsvalgte for å fortelle om dette viktige arbeidet. For en som har det mentalt utfordrende kan et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø være helt avgjørende. En leder, eller kollega, som ser de rundt seg, gir dem tilhørighet og følelsen av å bli verdsatt, kan gjøre stor forskjell. Å gjøre dette er ikke like synlig som det vi skal bygge, men er vel så viktig i den store sammenhengen, sier Neal Nordahl, direktør for Veidekkes anleggsvirksomhet.

Veidekkes bedriftslege Kjell Aage Sørensen kan fortelle statsråden om hvordan ulike tiltak bidrar til å åpne opp og få folk til å se hverandre i det daglige, som ledere og kolleger, uavhengig av hvor i organisasjonen de jobber.

– Gjennom mange år har Veidekke arbeidet for en åpenhetskultur, det vil si at vi snakker om de vanskelige temaene som sykefravær, psykiske plager, rus og avhengighet, konflikter, mobbing og trakassering. Det å bygge en åpenhetskultur er langsiktig arbeid med forankring i ledelsen og hos de ansatte, sier Sørensen i meldingen.

Han legger til at gode faglige innspill og et godt samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten, ledelsen og de ansattes tillitsvalgte er avgjørende for å bygge denne kulturen.

Les mer i en senere utgave av Byggeindustrien