Jacob Mehus. Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Verdens standardiseringstopper møtes i Norge

Denne uken møtes hundre toppdelegater fra hele verden på Lillehammer. Sammen skal de drøfte hvordan globale utfordringer innen blant annet IT-sikkerhet, smarte byer og big data skal håndteres.

Har du noen gang lurt på hvordan PCen din er i stand til å sende dokumenter til en hvilken som helst skriver? Eller hvordan det lar seg gjøre å betale med samme kredittkort over hele verden? Det er internasjonale standarder som gjør dette mulig, og i neste uke skal de hundre delegatene som er samlet på Lillehammer diskutere hvordan internasjonale standarder kan bidra i den globale digitaliseringen. Standard Norge er vertskap for møtet.

Administrerende direktør, Jacob Mehus, mener at IT-sikkerhet er ett av områdene det blir spesielt viktig å utvikle felles internasjonale standarder for i framtiden.

- Hvis vi skal være i stand til å håndtere de globale utfordringene innen IT-sikkerhet i framtiden er vi avhengige av et internasjonalt samarbeid. Sikkerhetsutfordringene blir mer og mer komplekse, de er tverrsektorielle og globale. Samarbeid mellom sektorer på tvers av landegrenser er avgjørende for å tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet, sier Mehus.

- Standarder må fungerer på tvers av landegrenser
Standardene fra ISO utgjør et sett med felles tankegods som man kan bruke til å utvikle nye tjenester og produkter. Under topp-møtet møtes også norske selskaper som er helt avhengige av standarder i utvikling av tjenester og produkter. Et par av disse er blant annet Telenor og Evry.

- Det gir ingen mening at et lite land som Norge skal lage sine egne IT-standarder. Vi må prioritere internasjonalt samarbeid og lage standarder som fungerer på tvers av landegrenser. Ingen er tjent med ensidige standarder utviklet av enkeltselskaper eller myndighetsorganer. ISO tilbyr en uavhengig arena for kunnskapsflyt og utveksling av erfaringer på tvers av ulike miljøer, sektorer og land. Det gir standardene kredibilitet i alle miljøer, sier Mehus.

Komiteen, som kalles ISO/IEC JTC1 Information Technology, har eksistert siden 1987 og står bak i underkant av 3 000 IT-standarder som brukes av både industri og myndigheter globalt. Den har 25 underkomiteer og arbeidsgrupper. Standard Norge, Norges medlem i ISO, sørger for norsk deltakelse i om lag ti av disse.

Åpent seminar 9. november
Standard Norge inviterer norske interessenter til å delta sammen med de internasjonale ekspertene på et åpent seminar onsdag 9. november. Tittelen på seminaret er Digital Norway – built on international standards og vil foregå fra kl. 1300 til 1700 på Lillehammer Hotel.

Hovedtemaene vil være IKT-sikkerhet, Smart Cities, Big Data og Læringsteknologi