Verdens lengste halvferdig

I helgen ferdigstilte spesialfartøyet LB200 leggingen av den sørlige delen av verdens lengste rørledning under vann mellom Nyhamna i Midt-Norge og Easington i Storbritannia.

Fra 2007 vil Ormen Lange-gass nok til å dekke en femtedel av Storbritannias behov strømme gjennom det komplette, 1.200 kilometer lange røret, skriver Hydro på sine nettsider. Vi er kjempefornøyd med å ha ferdigstilt den sørlige delen av Langeled i år. Dette er en viktig milepæl i prosjektet, sier prosjektdirektør Tom Røtjer fra Hydro. I tillegg til å være halveis i leggingen av verdens lengste undersjøiske rørledning, Langeled, er man nå over halveis i hele Ormen Lange/Langeled-prosjektet. Totalprosjektet, som er kostnadsberegnet til 66 milliarder 2003-kroner, følger planen både når det gjelder tids- og kostnadsrammer. Mer enn én million tonn stål går med til Langeled, og produksjonen av rør la beslag på en tredjedel av verdens samlede produksjonskapasitet for denne type rørledning. Til den 525 kilometer lange sørlige delen har det gått med 43.000 rørlengder á 12 meter, med en samlet vekt på over én million tonn inklusive vektbeleggingen. Rørlengdene har en diameter på 44 tommer, ca. én meter. I oktober neste år starter gass å strømme gjennom denne delen av røret fra Sleipner til Easington. Til neste år skal resten av den 1.200 km lange rørledningen legges fra Sleipner og nordover mot Nyhamna. Rørene er produsert i Tyskland og Japan og er rustbehandlet og vektbelagt ved Bredero Shaw i Farsund, før de var klare til installasjon i Nordsjøen. Det har krevd over én million tonn betong og 25.000 tonn armeringsjern. Alle rørene er nå produsert og kun 20,000 av 100,000 rør gjenstår å behandle i Farsund. Når produksjonen fra Ormen Lange-feltet starter høsten 2007, vil rundt 70 millioner kubikkmeter gass, en mengde som tilsvarer hele Norges energibehov hver dag, kunne strømme gjennom Langeled-rørledningen, som legges av spesialfartøyet LB200 fra Stolt Offshore og Solitaire fra Allseas. Fra Sleipner til Easington har røret en diameter på 44 tommer, mens røret mellom Nyhamna og Sleipner som i hovedsak legges neste år vil ha en diameter på 42 tommer.