Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Verdens første grønne boligobligasjon noteres på Oslo Børs

Sparebank 1 Boligkreditt noterte fredag verdens første grønne obligasjon med fortrinnsrett i energieffektive boliger. Boligobligasjonen blir også det største grønne lånet notert på Oslo Børs noensinne. 

 – Vi ønsker å ta en ledende rolle på dette området og inspirere til at det blir flere slike lån, sier Eivind Hegelstad, som er ansvarlig for investorrelasjoner i SpareBank 1 Boligkreditt, og forteller at miljø og bærekraft står sentralt i eierbankenes strategi.

– Dette obligasjonslånet bidrar til å tydeliggjøre og løfte vår strategi, fortsetter Hegelstad.

Stor interesse
– Det er et voksende investormarked for grønne obligasjoner i Europa, som vi gjerne vil adressere i tråd med den generelle tilnærmingen vi alltid har hatt om å ha et så bredt og dypt publikum som mulig for våre obligasjonsutstedelser, sier Hegelstad.

Det var stor interesse fra investorer da SpareBank 1 Boligkreditt plasserte lånet på én milliard euro, eller om lag 9,6 milliarder kroner, forrige uke. Ordreboken ble raskt overtegnet, og til sammen tegnet investorene seg for 1,72 milliarder euro. En stor del av tegningen kom fra fond med grønne mandater.

– 23 prosent av tegningen i ordreboken kom fra fond av kaliberet mørkegrønt, altså dedikerte porteføljer som investerer i grønne obligasjoner. Sånn sett kunne man konkludere med at ordreboken uten å være en grønn obligasjon kunne ha vært i området 1,3 til 1,4 milliarder euro, utdyper han.

Skal dekke energieffektive boliger
Sparebank 1 Boligkreditt sin grønne obligasjon er en såkalt obligasjon med fortrinnsrett. Slike lån kalles gjerne boligobligasjoner, fordi investorene i obligasjonslånet har fortrinnsrett til å dekke sine krav i de boliglånene som inngår. Midlene som hentes gjennom et grønt obligasjonslån skal utelukkende benyttes til å finansiere miljøvennlige prosjekter.