Veolia Miljø fikk viktig kontrakt med Statoil

Veolia Miljø har hentet hjem jobben med tankrengjøring hos Statoil Mongstad. Kontrakten har en verdi på minst åtte millioner kroner.

Kontrakten ble vunnet i sterk konkurranse med store utenlandske aktører på fagområdet, der en tysk konkurrent hadde kontrakten i fjor. Veolia Miljøs arbeid vil starte i mars og pågå fram til juli-august.

– Dette er en stor og strategisk viktig kontrakt, og vi er veldig fornøyde med at vi klarer å konkurrere både på pris og kompetanse i så hard konkurranse, sier prosjektsjef Roger Halvorsen i Veolia Miljø Industri.

Tidligere ble tankrengjøringen utført ved at operatører utførte rengjøringen manuelt inne i tanken. Som første aktør i Norge har Veolia Miljø tatt i bruk en fjernstyrt rengjøringskanon.

– Den gjør at vi slipper å entre tanken i en kritisk fase. Det var stor risiko forbundet med å sende folk inn i en tank med seigt og oljeholdig slam. Dette var svært anstrengende og medførte psykisk stress for operatørene, sier Halvorsen.

Systemet kan også koples med annet utstyr for avfallsminimering. Det gir stor miljøgevinst og kostnadsbesparelse for kunden.

– Raffineriet får gjenvunnet olje fra slammet og vannet går til raffineriets renseanlegg. Med denne metoden vil kun omtrent ti prosent av tankens innhold gå til forbrenning – med energigjenvinning, forklarer Halvorsen. Tidligere ble ofte hele tankens innhold sendt til forbrenning – noe som var både dyrt og lite miljøvennlig