Venter sterk økning i gassproduksjonen

Det blir lavere oljeproduksjon i 2007 enn tidligere anslått, men produksjonen av gass øker. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) frykter likevel svekket lønnsomhet.

I 2006 var gassproduksjonen rekordhøy, men oljeproduksjonen ble lavere enn antatt. Oljedirektør Gunnar Berge sier at produksjonen av gass vil bli enda litt høyere i 2007, en økning fra 86 til 90 milliarder kubikkmeter. Litt lenger fram i tid er det imidlertid ventet et byks. Da kommer Ormen Lange og Snøhvit inn for fullt, og produksjonen vil ligge på rundt 120 milliarder kubikkmeter. I 2011 er prognosen 118 milliarder. Nesten alt går til Europa. Det ble påbegynt 26 letebrønner i 2006. Det er dobbelt så mange som året før, men det er bare gjort fire funn. Det viser rapporten «Sokkelåret 2006» som Berge la fram fredag. Nedgang for olje Enoksen synes ikke den markerte nedgangen i oljeproduksjonen er noen god nyhet. Nedgangen er anslått til 400.000 fat daglig, fra 3 millioner til 2,6 millioner fat i 2007. Det kan svekke lønnsomheten og føre til lavere inntekter, men konsekvensene er det vanskelig å si noe om. Det kommer an på utviklingen i oljeprisen, sier Enoksen til NTB. Berge legger til at økende gassproduksjon et godt stykke på vei vil kompensere for lavere oljeinntekter, men ikke helt. Selv om oljeproduksjonen sank i 2006, økte likevel inntektene på grunn av de rekordhøye oljeprisene. Ved inngangen til 2007 har oljeprisene vært på vei ned på grunn av den varme vinteren. Høy aktivitet. Olje- og energiministeren understreker at det fremdeles ligger an til stor aktivitet på norsk sokkel framover. Sju nye felt kommer i drift i 2007, og det er en økning i leteaktiviteten både i 2006 og 2007. Det gjøres store investeringer for årene framover, sier han. Nedgangen i forventet oljeproduksjon i 2007 kan skyldes at det har vært vanskelig å få tak i rigger fordi kapasitetsutnyttelsen i industrien er høy. Det kan være snakk om utsatt produksjon, sier Enoksen. De høye investeringene gjøres vesentlig i felt som er i drift, og det mener Enoksen gir en god ressursutnyttelse. Regjeringen vil legge til rette for fortsatt betydelig aktivitet på norsk sokkel. Det er flere søkere om å få delta på norsk sokkel nå enn noen gang tidligere, sier han. Nye felt I 2006 ble det satt i gang produksjon på ett nytt felt, Ringehorne Øst. I 2007 forventes det at ytterligere sju nye felt vil komme i produksjon: Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Volve, Snøhvit og Vilje. Ellers er sokkelen preget av riggmangel og prisøkning, melder Oljedirektoratet. Investeringene for 2006 er anslått til 85 milliarder 2006-kroner. Da er letekostnader holdt utenfor. Dette er 2,5 milliarder (3 prosent) mer enn antatt våren 2006. For 2007 er investeringene anslått til 82 milliarder 2006-kroner. I tillegg anslås det at det vil benyttes 23 milliarder kroner i forbindelse med leting. Antallet letebrønner er doblet i forhold til 2005. Det er likevel boret færre brønner enn det som var planlagt, og dette skyldes i hovedsak mangel på borerigger.