Venter renteøkning neste uke

Analytikerne venter at Norges Bank vil heve renten med 0,25 prosentpoeng onsdag, til tross for uroen på de internasjonale finansmarkedene.

Styringsrenten vil da gå opp fra 4,5 til 4,75 prosent, i tråd med sentralbankens renteprognose som ble lagt fram i juni. Dette vil være den femte renteøkningen i år. Det er ventet to renteøkninger til i høst, slik at renten blir 5,25 prosent ved utgangen av året.

Fredagens inflasjonstall viser at prisene gikk ned i juli, og at kjerneinflasjonen er på 1,4 prosent de siste tolv månedene, lavere enn Norges Banks anslag på 1,6 prosent.

Ikke fravike
- Det er ingen grunn til å fravike sentralbankens renteprognose, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til NTB.

Uroen i de internasjonale finansmarkedene, sterk kronekurs og lavere inflasjon enn ventet kunne trukket i motsatt retning, men Bruce tror ikke Norges Bank vil unnlate å heve renten av den grunn.

- Det er sterk forbruksvekst og fortsatt økende sysselsetting. Trykket i norsk økonomi er såpass stort at det er fornuftig å sette opp renten. Selv om inflasjonen er lavere enn ventet, har Norges Bank sagt at de vil se dette over en lengre periode før det eventuelt påvirker rentesettingen, sier han.

Hvis uroen på de internasjonale børsene påvirker verdensøkonomien, kan det imidlertid være grunnlag for å senke tempoet i renteøkningene framover, mener Bruce. Men dette er det for tidlig å si noe om ennå.

Klok vurdering
Også analytiker Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets venter at Norges Bank vil øke renten på rentemøtet onsdag, og mener det er en klok vurdering.

- Nye tall understreker det sterke vekstbildet i norsk økonomi. Inflasjonstallene er litt svake, men det kan skyldes tilfeldigheter som at klesprisene falt på grunn av dårlig sommervær. Det er tvert imot grunnlag for å tro at lønnsveksten vil tilta og at impulser til økt inflasjon er på vei, sier han.

Han tror ikke uroen i finansmarkedene vil påvirke Norges Bank nå.
- Den uroen må først påvirke vekst og inflasjon i verdensøkonomien før Norges Bank eventuelt revurderer renteøkningene, sier han.

Hensynet til kronekursen tilsier at Norges Bank er forsiktige med renteøkninger. Aamdal mener dette hensynet er ivaretatt fordi renten bare blir hevet med 0,25 prosentpoeng hver gang.