Venter en arbeidsledighet på 4,4 prosent neste år

I nasjonalbudsjettet for 2021 anslås det at 4,4 prosent av arbeidsstyrken vil være arbeidsledige neste år, basert på SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Det er en liten nedgang sammenlignet med anslaget for i år, som er på 4,7 prosent.

Det er ventet en registrert gjennomsnittlig arbeidsledighet hos Nav på 3,1 prosent neste år, mot 4,9 prosent i år.

Nedgangen i sysselsettingen i år på 1,6 prosent er anslått til å snu til en oppgang neste år på 0,6 prosent.