Venstre: Trist dag for småbedrifter og forskning

En trist dag for småbedrifter og forskning, sier Venstre-leder Lars Sponheim om Stoltenberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet.

Dette er en trist dag for norske gründere og småbedrifter. I tillegg velger regjeringen å sende et dramatisk signal til forsknings-Norge om at regjeringen ikke prioriterer langsiktig forskning og nyskapning, sier Sponheim. Han mener budsjettforslaget ikke vil skape nye arbeidsplasser. Skatteskjerpelser på 6,4 milliarder med høyere formuesskatt, redusert lønnsfradrag og økt marginalskatt på arbeidsinntekt bidrar ikke til økt nyskapningen og etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser, sier Sponheim.