Venstre langt under sperregrensen

Venstre får støtte fra 1,4 prosent av velgerne, og havner dermed langt under sperregrensen på 4 prosent på en måling som Norsk Respons har laget for Bergens Tidende.

Venstre går tilbake 2,3 prosentpoeng siden forrige måling i begynnelsen av mai. Senterpartiet karrer seg så vidt over sperregrensen og får 4,1 prosent på målingen, en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng. Sosialistisk Venstreparti går fram 3,1 prosentpoeng til 17,6 prosent, mens Arbeiderpartiet går tilbake 1,5 prosentpoeng til 29 prosent. Høyre går fram 0,4 prosentpoeng til 16,5 prosent på målingen, mens Fremskrittspartiet går opp 2,4 prosentpoeng til 20,9 prosent. Kristelig Folkeparti mister 0,8 prosent og får støtte fra 7,5 prosent av velgerne. Målingen avslører samtidig at hele 27 prosent av velgerne ikke har bestemt seg for hva de vil stemme på til høsten. Kvinnene utgjør flertallet i denne vet ikke-gruppen.