Illustrasjonsfoto: AF Gruppen

Vekst, men lavere lønnsomhet for AF Gruppen

Omsetningen for 2. kvartal endte på 6.568 millioner kroner (5.863) og 13.175 millioner (11.077) i 1. halvår. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 12 prosent og 19 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt ble på 258 millioner kroner (363) i 2. kvartal og 465 millioner (590) i 1. halvår.

Dette ga en resultatmargin på 3,9 prosent (6,2 prosent) i 2. kvartal og 3,5 prosent (5,3 prosent) i 1. halvår.

- AF Gruppen har en historisk høy ordrereserve på 34.155 (23.085) ved utgangen av kvartalet. Selv om de fleste av prosjektene har blitt direkte og indirekte berørt som følge av utbruddet av covid-19, har AF Gruppen evnet å opprettholde relativt god drift i perioden, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi har lagt bak oss et krevende halvår med høy aktivitet, men vi er ikke fornøyde med lønnsomheten verken for kvartalet eller halvåret. De ansatte i hele organisasjonen har vist stor evne til tilpasning og har lagt ned mye innsats og godt arbeid for å opprettholde produksjonen under koronapandemien. Ordrereserven er rekordhøy og lønnsomhetspotensialet i pågående prosjekter er godt. Som i tidligere år forventer vi økt lønnsomhet i 2. halvår, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen i meldingen.

Kontantstrøm fra driften ble på 202 millioner kroner (284) i 2. kvartal 2020 og 701 (542) for 1. halvår. AF Gruppen hadde per 30.06.20 netto rentebærende gjeld på 49 millioner kroner (753) og 3.561 millioner i tilgjengelig likviditet. Resultat per aksje ble 1,56 kroner (2,54) i 2. kvartal og 2,79 (3,96) i 1. halvår.

 H1-verdien for 2. kvartal var 2,3 (0,6). For 1. halvår 2020 var H1-verdien 1,9 (1,3).

- Etter kvartalets slutt fikk vi en kraftfull påminnelse om betydningen av grundig sikkerhetsarbeid da en arbeidsulykke hos en av våre svenske enheter fikk fatalt utfall. Vårt mål er at ingen skal bli skadet av å jobbe i våre prosjekter, verken egne ansatte eller ansatte hos underentreprenører. Vi jobber med å få innsikt i de bakenforliggende årsakene til ulykken for å kunne iverksette nødvendige tiltak og barrierer for å unngå at tilsvarende skjer igjen, sier Grongstad.

Konsernet har et mål om å ha et totalt sykefravær på under 3,0 prosent. Sykefraværet for 2. kvartal var 4,6 porsent (3,2 prosent) og for 1. halvår 2020 var det 4,7 prosent (3,5 prosent).

- I perioden var det noe høyere sykdomsfravær enn normalt knyttet til karantebestemmelser og økt andel ansatte som var hjemme i tråd med myndighetenes pålegg, skriver selskapet.

Etter kvartalets slutt ble det annonsert at konserndirektør Amund Tøftum tar over som ny konsernsjef fra 24. august.

- AF Gruppen har alltid hatt kultur for å utvikle egne ledere, og det gjelder også konsernledelsen. Når vi nå har en lederkandidat med det formatet og potensialet Amund har, ligger forholdene til rette for å gi ansvaret videre. Siden vi snart går inn i en ny strategiperiode, mener jeg også at tidspunktet for lederendringen er helt riktig, sier Grongstad.

- Jeg ser frem til muligheten til å lede et selskap med så mange dyktige ansatte. Selskapet har vært gjennom en betydelig vekstfase og er nå i ferd med å etablere seg som ett av de større entreprenørselskapene i Norden. AF skal fortsatt være et fremoverlent selskap der sikkerhet og lønnsomhet er sentrale elementer for vår verdiskaping, sier Amund Tøftum, påtroppende konsernsjef i AF Gruppen.

Morten Grongstad og Amund Tøftum.