Vekst for Jotun

Veksten skyldes i hovedsak økt salg for protective coatings i nordøst Asia, stabil og god salgsutvikling for decorative paints i Midtøsten og økt vedlikehold for marine coatings.

I tillegg har dekorativmarkedet i Skandinavia tatt seg opp etter en rolig start på året.

- Jotun har tilbakelagt to tertialer med solid salg. Driftsresultatet er fremdeles sterkt, men redusert med syv prosent, til 978 millioner kroner. Dette kommer primært som en konsekvens av aktiviteter knyttet til satsingen i Midtøsten, sier Morten Fon, konsernsjef i Jotun. Omsetningen endte på 8,66 milliarder kroner.

Jotun opprettholder investeringsnivået fra foregående år. Per 31. august utgjør dette 549 millioner kroner, i tråd med selskapets strategiske ambisjoner. Nye fabrikkanlegg i Russland, Brasil, Kina og Oman, samt videreutvikling av eksisterende anlegg, utgjør brorparten av investeringene.

- Vi er godt posisjonert i de viktigste vekstøkonomiene. Sammen med vår organiske vekststrategi forventer vi fortsatt økt salg. Forventet økt byggeaktivitet innen shipping og fortsatt stabile råvarepriser er også viktige faktorer som vil bidra positivt, sier Fon.