Illustrasjonsfoto.

Veiutredning ble 10 ganger dyrere

Et konsulentoppdrag for å utrede nytt veisystem i Moss-regionen skulle koste Vegvesenet 400.000 kroner. Regningen kom til slutt på 4,2 millioner.

Det skriver NRK Østfold i en artikkel på sine nettsider.

Budsjettsprekken belyses sammen med ekstraregninger for konsulentbruk for til sammen 1,2 milliarder kroner hos Statens vegvesen, som Riksrevisjonen har avslørt.

- Alvorlig sak

Ekspedisjonssjef Hans Conrad Hansen i Riksrevisjonen uttaler overfor NRK at de ser på saken som alvorlig.

– Når det blir så store avvik, kan man sette spørsmålstegn ved om de som har vært interessert i å konkurrere om oppdraget egentlig har konkurrert på samme grunnlag. Så det er også et spørsmål om konkurransen blir riktig når man ender opp med så store avvik, sier han til nrk.no.

Direktør Jane Bordal i Vegdirektoratet sier til NRK at hun beklager brudd på konkurransereglene og overskridelsene. Hun forklarer sprekken med ekstra aktivitet i Statens vegvesen.

– Det er veldig stor aktivitet i Vegvesenet for å få gjennomført de oppgavene som vi har. I en sånn situasjon har det nok vært en del vurderinger på at det er bedre å fortsette, og bruke mer penger, enn å gå ut igjen, sier hun i artikkelen.

Riksrevisjonen: Gjenganger

Statens vegvesen ble torsdag trukket frem som en gjenganger av Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens gjennomgang av statlige regnskaper og disposisjoner for 2013 viste at flere store etater med ansvar for viktige samfunnstjenester får fortsatt vesentlige merknader. ​Deriblant Vegvesenet.

– Vi ser alvorlig på at dette gjelder gjengangere som arbeids- og velferdsetaten, Forsvaret, Politidirektoratet, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Barne-, ungdoms- og familieetaten, sa riksrevisor Per-Kristian Foss.