Veiplanleggere må ta hensyn til klimaendringer

Varslene om mer ekstremvær må få konsekvenser for planlegging av nye veier og jernbanestrekninger, mener samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

De varslene vi får om et tøffere klima og mer nedbør, må få konsekvenser både for planlegging av nye strekninger og for vedlikeholdet av eksisterende veier og jernbanespor, sier samferdselsminister Navarsete til NTB. Lørdag var hun på befaring langs rasrammede E16 fra Voss til Bergen. Jeg kommer jo selv fra et rasutsatt fylke. Men det er alltid en sterk opplevelse å se hvordan disse kreftene gjør oss mennesker små, sier Navarsete som er fra Sogn og Fjordane. Utfordrer i brev Nå vil hun sette rassikring og flomsikring høyt på dagsordenen i planarbeidet i Statens vegvesen og Jernbaneverket. Mandag sender Navarsete et brev til de to instansene der begge utfordres på hvordan konsekvensene av mer ekstremvær bør påvirke planarbeidet. Først og fremst ber jeg om å bli oppdatert på hvordan man ivaretar rassikring og flomsikring i dagens planarbeid. Dernest utfordrer jeg Statens vegvesen og Jernbaneverket på de varslene vi nå får om klimaendringer. Veier og jernbane er jo livsnervene i samfunnet. Tapene er store når veier og jernbanespor må stenges på grunn av ras og flom. Dette må vi ta mer høyde for fremover, både når det gjelder investeringer og drift, sier Navarsete. Mer til rassikring Samferdselsministeren tror at samfunnet kan spare penger på forebyggende tiltak. Derfor varsler hun også at beløpene til rassikring på statsbudsjettet vil øke under den rødgrønne regjeringen. Ja, det kan jeg trygt si ut fra Soria Moria-erklæringen. Men hvor mye vi snakker om, blir jo et politisk spørsmål. Det mangler ikke på gode tiltak, forsikrer samferdselsministeren. Nasjonal transportplan Både Jernbaneverket og Statens vegvesen er nå i gang med arbeidet som skal munne ut i en ny Nasjonal transportplan, som normalt behandles i Stortinget mot slutten av vårsesjonen. Jeg inviterer begge instansene til et møte i nær fremtid for å diskutere hvordan vi skal håndtere disse problemstillingene fremover, spesielt med tanke på arbeidet med Nasjonal transportplan, sier Navarsete.