Fra venstre: Christian Geelmuyden, Trond Aslaksen, Nora Brinchmann, Carl Henrik Borchsenius, Eirik Yttervik, Anders Solaas, Jørn Skovly. Henning Sørlie var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Thor Olaf Askjer

Veileder for søkeprosesser med leietakerrådgiver lansert

Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere har nå lansert Prosessveileder for søkeprosesser. Prosessveilederen er utarbeidet etter et initiativ fra Norsk Eiendom.

Bakgrunnen for initiativet var en anbefaling fra bransjen om at en prosessveileder for søkeprosesser basert på beste praksis, vil bidra til forutsigbarhet og effektivitet for alle involverte parter.

- Hensikten med prosessveilederen er å ha en omforent beskrivelse og forståelse i bransjen for hvordan søkeprosesser med leietakerrådgiver bør gjennomføres. Veilederen dekker alle faser fra behov melder seg hos en kunde til signert kontrakt, sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom som har vært prosjektleder for veilederen.

Prosessveilederen beskriver trinn for trinn hele prosessen. For hvert trinn er det beskrevet viktige elementer og tips til de tre involverte aktørene; gårdeier, leietakerrådgiver og kunde. Gårdeier kan i denne sammenheng være representert også gjennom utleiemegler eller andre samarbeidspartnere. Innholdet i veilederen er på et relativt kortfattet og stikkordsmessig nivå og forutsetter at gårdeier og leietakerrådgiver har god kunnskap og forståelse for slike søkeprosesser.

- Vi har også utarbeidet et merke som viser at prosessen følger veilederen. For å sikre at veilederen blir brukt, anbefaler vi alle leietakerrådgivere å stemple sine dokumenter med dette merket. Og samtidig må alle gårdeiere kreve at det benyttes rådgivere som bruker merket i søkeprosessene, sier Borchsenius.

Prosessveilederen kan lastes ned her.

Prosjektgruppen som har utarbeidet veilederen har bestått av:
- Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom (prosjektleder)
- Nora Brinchmann, Malling & co
- Eirik Yttervik, NCC PD
- Jørn Skovly, DNB Næringsmegling
- Trond Aslaksen, Akershus Eiendom
- Anders Solaas, Cushman&Wakefield
- Henning Sørlie, A.B Nielsen Eiendom
- Christian Geelmuyden, Höegh Eiendom