Konserndirektør Hege Schøyen Dillner (fra venstre) med prisvinnerne Bjarte Hårklau, Ole Christian Stav, Erik Økland og Birte Almeland fra Veidekke Entreprenør og konsernsjef Arne Giske. Foto: Helge DiesetFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Veidekkes miljøpris til Bjørnsletta skole

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2015 gikk til Bjørnsletta skole i Oslo.

Det skriver Veidekke i en pressemelding.

– Dette er den første skolen i Oslo som er bygget etter passivhusstandard, og skolen er et forbildeprosjekt i Future Built, der en rekke miljøtiltak har redusert klimagassutslippene med hele 50 prosent, sa konsernsjef Arne Giske da han delte ut prisen onsdag ettermiddag.

Veidekkes miljøpris tildeles, ifølge pressemeldingen, en enhet, en gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement innenfor miljø. I begrunnelsen for valg av vinner trekker juryen frem de dokumenterte klima- og miljøresultatene i tillegg til prosjektets kunnskap, gode samhandling og tverrfaglige involvering som stikkord for at Bjørnsletta ble et så vellykket miljøprosjekt.

Dette er noen av de mest sentrale miljøgrepene ved Bjørnsletta skole:

  • Bruk av miljøriktige materialer, optimalisering og redusert bruk av materialer: Bubble-deck, lavkarbonbetong, resirkulert konstruksjonsstål og gips, kledning i tre og naturstein
  • Passivhusstandard med svært lav U-verdi i vegger, gulv, tak og vinduer
  • Effektiv geo-varmepumpe som skal dekke behovet for oppvarming og tappevann
  • Ventilasjon med høy varmegjenvinning og aktive tilluftsventiler
  • Utvidet sykkelparkering og bedre tilrettelegging og sikring av skoleveien

Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall. Skolen har plass til 800 elever, og har i tillegg en egen avdeling for barn med autisme. Det er tilrettelagt for redusert bilbruk ved skolen, og den har universell utforming. Skolen ble ferdigstilt til skolestart høsten 2014, og byggherre var Undervisningsbygg Oslo KF.

Dette er tredje gang Veidekkes skandinaviske miljøpris deles ut. I fjor gikk prisen til Veidekke Industris tekniske stab for det langsiktige innovative arbeidet med utvikling av lavtemperaturasfalt.