Hans Olav Sørlie i Veidekke. Foto: Christian Aarhus

Veidekke: - Vi trenger flere miljøincentiver

Konserndirektør Bygg Norge Hans Olav Sørlie i Veidekke etterspurte incentiver lignende det elbilene har fått for å få opp bruken av elektriske anleggsmaskiner.

På Markedskonferansen fortalte han om hvordan Veidekke jobber for å stoppe klimaendringene på mange fronter, men først og fremst knyttet til egen produksjon og hvilke produkter man bruker.

- Det vi har fått størst omtale av er den elektriske gravemaskinen vår på 26 tonn som vi skaffet oss i vinter. Den er i full bruk på E6 ved Moelv, men dette er bare en av 25.000 slike maskiner i Norge, understreket Sørlie.

- Vi har sett en formidabel vekst for elbiler her til lands de siste to, tre årene. Den er drevet av sterke incentiver., og vi trenger en form for incentiver i byggenæringen også. Den elektriske gravemaskinen er dyrere enn en vanlig dieselmaskin. Derfor trenger vi incentiver i form av krav fra dere, kanskje spesielt fra offentlige byggherrer, la han til.

Han understreket også at det fortsatt er mange utfordringer knyttet opp til å få til utslippsfrie byggeplasser, men at man stadig beveger seg i riktig retning.

På produktsiden fremhevet Sørlie massivtre, men understrekt også at tre ikke er egnet til alt, og at det er i samspillet mellom betong og tre at man ofte finner de beste løsningene.

- Utviklingen innen massivtre har tvunget frem en sterk utvikling på betong. Nå får man betong som har helt andre miljøkvaliteter enn tidligere. Det har vært en rivende utvikling, og betong er et materiale vi skal ha med oss fremover.