Veidekke styrker ledelsen i Sverige

En av svensk entreprenør- og eiendomsbransjes sentrale ledere, Mats Mared, begynner som styreleder i Veidekke Entreprenad AB med ansvar for utvikling av selskapets samlede virksomhet i Sverige.

Mared vil inngå i Veidekkes konsernledelse. Nok en av seniorene innen entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling i Sverige knytter seg til Veidekke og deres virksomhet. Tidligere viseadministrerende direktør i Skanska, og mangeårige administrerende direktør i eiendomsselskapet Drott, Mats Mared, begynner som styreleder i Veidekke Entreprenad AB. Dette skjer bare måneder etter at tidligere administrerende direktør i eiendomsselskapet Nordisk Renting, Göte Dahlin fra Stockholm, overtok som styreleder i Veidekke-konsernet. - Vi er meget tilfreds med å få Mats Mared i våre rekker, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. - Etter første halvår i år ser vi nå en positiv utvikling for vår samlede virksomhet i Sverige, og jeg føler meg sikker på at Mared, sammen med den øvrige ledelsen i Sverige, vil bidra til å forsterke denne utviklingen, sier Venold. - Vår satsing i Sverige har et langsiktig perspektiv, og vi har allerede nådd en posisjon som landets femte største entreprenør og eiendomsutvikler. Men vi skal videre, og da er vi avhengige av å ha dyktige lokale ledere som kjenner markedet, og det gjør Mats Mared, legger han til. Mats Mared er utdannet sivilingeniør ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 1968, og var ansatt i Skanska frem til 1998. Han har bred erfaring fra alle deler av entreprenørvirksomheten, og omfattende bakgrunn som leder. Han var administrerende direktør for Skanska Syd i Malmö fra 1989 til 1993, og viseadministrerende direktør i Skanska-konsernet fra 1994 til 1998. I 1998 ble han tilsatt som administrerende direktør i Drott, et av Sveriges ledende eiendomselskaper, en stilling han hadde til generalforsamlingen 2003. - Jeg skal innrømme at Veidekke ikke lå i mine planer, men etter å ha lært selskapet å kjenne, ser jeg frem til å delta i Veidekkes utvikling, sier Mats Mared. - Etter mange år som entreprenør og eiendomsutvikler er det spennende å kunne bruke min erfaring for en virksomhet som ikke er helt som de andre aktørene i bransjen. Veidekke skiller seg ut ved sin vektlegging av samspill og involvering, så vel internt som eksternt, og et målrettet arbeid innen helse, miljø og sikkerhet med rapportering helt opp til selskapets styre. Dessuten må det vel kunne sies å være unikt at selskapet alltid har fremlagt positive årsresultater, legger han til. Med en årsomsetning opp mot 12 milliarder NOK og rundt 5.500 ansatte i Skandinavia, er Veidekke ASA det ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskapet i Norge og det fjerde største i Norden. Selskapet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur med hovedvekt på institusjonelle eiere. Spesielt for Veidekke er de ansattes brede eierengasjement. Veidekkes virksomhet i Sverige omfatter i dag entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling i Stockholm, Mälardalen, Göteborgsregionen og i Skåne. Totalt venter man en samlet omsetning i Sverige på vel 1,5 milliarder SEK for inneværende år med rundt 700 ansatte.