Veidekke skal utvide vei 56 i Västerås

Veidekke har fått i oppdrag av det svenske Trafikverket å utvide en 14,5 kilometer lang veistrekning i Västerås i Sverige.

Prosjektet er en utførelsesentreprise med ordrebeløp på 206 millioner kroner. Arbeidet i prosjektet vil foregå fra januar 2021 til november 2022.

For å styrke veisikkerhet og fremkommelighet, skal vei 56 i Västerås kommune bygges om til møtefri landevei (2+1) på strekningen mellom Kvicksund og Västjädra. I oppdraget inngår også ny belysning og støyskjerm.

– Vi gleder oss til å ta fatt på utvidelsen av vei 56 og ser frem til å samarbeide med Trafikverket i enda et område. Trafikverket er en samarbeidspartner som stemmer godt overens med vår sikkerhetstenkning og involverende arbeidsmetodikk, sier Mats Nyström i Veidekke Sverige i en pressemelding.

På den cirka 14,5 kilometer lange veistrekningen skal det graves cirka 200.000 kubikkmeter jord og legges cirka 200.000 kvadratmeter nytt asfaltdekke. Dessuten skal en eksisterende bru utvides, og en annen bru skal få nye kantbjelker og skillebjelke.

Kontrakten inngår i ordrereserven for inneværende kvartal.