Slik blir nye Vestli skole. Illustrasjon: GASA AS

Veidekke skal bygge passivhusskole på Vestli i Oslo

Oslo kommune ved Undervisningsbygg har tildelt Veidekke Entrepren ør oppdraget med å bygge nye Vestli skole og flerbrukshall.

Kontrakten er vunnet i en totalentreprise­konkurranse, og den har en verdi på 307 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget omfatter og bygging av ny barneskole for 840 elever fordelt på fire parallelle klasser per trinn. Skolebygningen får et bruksareal på ca. 10.000 kvadratmeter. Flerbrukshallen blir på nærmere 3.000 kvadratmeter, med spilleflate på 25 x 45 meter og tribuneplass til 200 personer. Den vil bli kamparena for blant annet håndball, fotball, basketball og innebandy. Deler av skolen samt flerbrukshallen skal tilrettelegges for sambruk for nærmiljøet utenom skoletiden. Løsninger er solide og miljøriktige, og bygningene skal tilfredsstille kravene til passivhusstandard.

Totalentreprisen omfatter også riving av eksisterende skole og opparbeiding av cirka 15.000 kvadratmeter uteareal til lek- og aktivitetssoner. Veidekke skal i tillegg utbedre tilkomstvei og etablere nye parkeringsplasser i umiddelbar tilknytting til skole- og idrettsanlegget.

- Det å bygge gode og moderne undervisningsbygg med tydelige miljøambisjoner, er noe vi setter svært høyt i Veidekke, sier Erik Økland, avdelingsleder for offentlige bygg. - Vi takker Oslo kommune for tilliten og vi gleder oss til å ta fatt på dette spennende prosjektet, avslutter Økland.

Byggearbeidene starter i august 2018 og skal ferdigstilles til november 2020.