Det er i etasjen over denne på Grenselunden mellom Ski og Ås at Veidekke snart skal montere moduler. F.v.: Administrerende direktør Øyvind Moen i Veidekke Eiendom, prosjektingeniør Jens-Ole Kjølberg i Veidekke Entreprenør og prosjektleder Kristin Solerød Tronaas i Veidekke Eiendom har stor tro på den nye satsingen.

Veidekke satser på modul-småhus

På grensen mellom Ski og Ås er Veidekke i gang med sitt andre modulprosjekt, Grenselunden. Dette er en del av konsernets nye satsing på småhus som har fått navnet tett/lav.

– Det er tre, fire år siden vi valgte å diversifisere porteføljen vår med småhus eller tett/lav som vi kaller det. Det er et godt alternativ til vanlig blokkbebyggelse, og treffer en annen målgruppe, sier administrerende direktør Øyvind Moen i Veidekke Eiendom til Byggeindustrien.

De siste årene har Veidekke sett på hvordan de skal komme seg inn på småhusmarkedet. I Trondheim har de prøvd seg med elementer på Lilleby-prosjektet, og hatt god erfaring med det. Rundt Oslo er de nå i gang med sitt andre egenregi-prosjekt (Veidekke Eiendom og Veidekke Entreprenør) med moduler. Det første prosjektet var Borgentunet i Asker, og nå er de i gang med et nytt, Grenselunden, i Nordbyveien på grensen mellom Ås og Ski kommune.

– Vi har bygget mest høyt og i betong, men ser at flere av konkurrentene våre har tatt en annen del av markedet. Spesielt i randsonen rundt Oslo. Vi ønsket å være konkurransedyktige på pris og byggetid i dette segmentet, og det klarer vi ved å bygge med moduler, sier prosjektleder Kristin Solerød Tronaas i Veidekke Eiendom til Byggeindustrien.

På båt fra Estland
– Vi sjekket flere konsepter, men endte med moduler fra Kodumaja i Estland. Litt av grunnen til det var at de har vært lenge i det norske markedet, og kjenner våre krav. Dessuten kan de levere moduler på 4,2 meter, som er det bredeste vi kan frakte på norske veier, forklarer Tronaas.

Modulene kommer med båt fra Estland, og kjøres rett fra kaia til byggeplassen. På Grenselunden kommer man sannsynligvis til å montere alle elementene i løpet av to, tre dager i slutten av april. Da Byggeindustrien var på besøk holdt man på med å gjøre klar til første etasje av bygget, som skal huse en ny Kiwi-butikk, og på toppen der kommer det tre etasjer med modulboliger. Byggetiden er beregnet til 12 måneder, og Tronaas forteller at dette gir en liten besparelse i forhold om alt skulle vært plassbygget.

Moen forteller at det ikke er et lavkvalitetsprodukt man bygger, og understreker at kjøperne har mange tilvalgsmuligheter. Det går til og med an å fjerne enkelte vegger og bruke halve moduler, men bæring, sjakter og kabelføringer setter noen begrensninger. Det er heller ikke slik at man umiddelbart kjenner igjen et av Veidekkes modulbygg. På Grenselunden har man langt mye i fasaden, som monteres på stedet.

Follo-satsing
Leilighetene i Grenselunden har vært veldig populære, og 26 av 27 boliger i første trinn er solgt. Faktisk brukte flere en uke i kø utenfor salgskontoret forrige juni for å sikre seg en. Kjøpergruppen er også vesentlig yngre enn for andre mer tradisjonelle boligblokker i nærheten, med en stor del førstegangsetablerere.

Det er ikke tilfeldig at Follo-området er et av stedene Veidekke satser på småhus. Når Follobanen står ferdig vil togpendlere kun bruke elleve minutter fra Ski til Oslo S. SSBs høye alternativ for befolkningsvekst hvor innbyggertallet i nye Nordre Follo kommune (Ski og Oppegård) kan stige fra 57.000 innbyggere i dag til rundt 80.000 i 2040.

Veidekke har akkurat hatt salgsstart på et nytt boligprosjekt på Skårer i Lørenskog, hvor man også satser på å sette opp rekkehus etter samme modulprinsipp. Håpet er at man også kan sette opp slike rekkehus i Follo.

Det er også Veidekke Entreprenør Follo/Østfold som har fått ansvaret for tett/lav-prosjektet. De hadde ansvaret for det første prosjektet i Asker og står for byggingen på Grenselunden sammen med de estiske montørene.

Tett oppfølging
– Generelt sett er erfaringen fra det første prosjektet at det krever tett oppfølgning på alle områder. Vi trodde i starten at modulbygg «bygget seg selv», men ser at vi trenger anleggsledelse på nesten lik linje som i et vanlig prosjekt. Det er suksessfaktoren i disse prosjektene, sier prosjekt-
ingeniør Jens-Ole Kjølberg i Veidekke Entreprenør Follo/Østfold til Byggeindustrien.

Han understreker at det er moduler laget av tre, og at det derfor ofte er nødvendig med ekstra kontroll av modulene etter reisen til byggeplassen og en sjekk før overtagelse. De estiske montørene er faktisk på byggeplassen i fire måneder etter at modulene først er satt opp.

Det er derimot ingen tvil om at Veidekke har tro på at man etter hvert skal kunne bruke lærdommen fra de første prosjektene for å industrialisere og effektivisere denne byggeprosessen ytterligere. Målet er at denne delen av Veidekkes Follo/Østfold-avdeling skal bygge opp egne team som kan rulle ut modulhus på løpende bånd.