Veidekke på Lysaker stasjon

Det var fire tilbydere på forberedende arbeider på Lysaker stasjon da anbudsprotokollen ble åpnet tirsdag.

Veidekke Entreprenør med tilbudssummen 10.122.577,38 er drøye millionen lavere enn HAB Constructions sum kr 11.221367,-. PA Entreprenør ga pris på eget alternativ kr 14 781 970. Oslo Vei har høyeste tilbudssum med kr 18.975.475,- Entreprisen omfatter:. LY01 Forberedende arbeider (Riving av fabrikksbygninger, bygging av anleggsveg, klargjøre riggområdet samt omlegging av VA inkl. legging av prov. overvannsledning ut i Sjøen. Vi har tidligere fått inn tilbud på LY03 Spuntentreprise og LY04 Vollsveien og Granfoss bru, men disse er forhandlingskontrakter som ikke blir avgjort før ca 20. desember i år, opplyser Folmer Plambeck Nielsen JBV, prosjekteringsleder byggeplan Lysaker Stasjon, til bygg.no.