Fra v. Martin Holmquist, distriktsleder i Veidekke Industri AS og Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør. (Foto: Statens vegvesen)

Veidekke og Statens vegvesen signerte drift- og vedlikeholdskontrakt

Statens vegvesen Region sør og Veidekke Industri AS signerte mandag en kontrakt om drift- og vedlikehold av ca. 375 kilometer riks- og fylkesveier i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og deler av Nedre Eiker. Kontrakten har en verdi på 371 millioner kroner.

Kontrakten omfatter hovedsakelig rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Oppdraget innebærer også inspeksjon og registrering, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til Statens vegvesen (byggherre), informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige fordrift og vedlikehold av veinettet.

Avtalen har en varighet fra 1. september 2015 til 31. august 2020.