Konserndirektør boligutvikling Arne Baumann i OBOS (t.v.) og konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke kunne onsdag fornøyd skrive under kontrakten for utbyggngen av Middelthunet i Oslo til cirka en milliard kroner.Rivearbeidene er snart fullført på tomten.Ill. LOF arkitekterIll. LOF arkitekterIll. LOF arkitekterIll. LOF arkitekterIll. LOF arkitekter

Veidekke og OBOS signerte milliardkontrakt

Torsdag signerte Veidekke Entreprenør kontrakt med utbyggingsselskapet M17 Utvikling AS, som er eid 50/50 mellom OBOS og Veidekke Eiendom, for utbyggingen av boligprosjektet Middelthunet på Majorstua i Oslo.

Rivearbeidene er snart fullført på den attraktive tomten på Majorstuen, like ved Frognerparken – og snart satser selve byggearbeidene. Totalt skal det bygges 329 leiligheter i prosjektet – og avtalen som ble signert torsdag omfatter hele prosjektet, med alle byggetrinn. Oppdraget er verdt drøyt en milliard kroner ekskl. mva, og prosjektet bygges ut i en totalentreprise.

l løpet av fem måneder ble det solgt boliger for 1,6 milliard kroner i prosjektet. Det betyr at godt over halvpartene av enhetene er solgt, og partene melder om stor interesse for boligene, som starter på rundt 4,5 millioner kroner.

– Det har vært enorm interesse for boligene. På første salgstrinn ble 42 av 46 leiligheter revet vekk i løpet av halvannen time, og på andre sagstrinn ble ålt utsolgt i løpet av en time. Status nå er at 185 av 235 leiligheter er solgt. Selv om siste bygg med 94 boliger først legges ut for salg på nyåret, setter vi i gang byggingen av hele prosjektet nå, sier konserndirektør boligutvikling Arne Baumann i OBOS.

– Stolte
Nå ser både Baumann og konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke frem til å bygge nye hjem som gir lys i vinduene og liv i gatene også etter kontortid. De peker på at dette skal bli et topp moderne og attraktivt bomiljø med store uteområder og et mangfold av muligheter.

– Vi er stolte over prosjektet som vi har utviklet i tett og godt samarbeid med OBOS helt fra vi kjøpte tomten sammen i 2011. Dette er den største byggekontrakten for et boligprosjekt i Veidekkes historie, og det er så langt vi vet også Norges største. Vi gleder oss til endelig å komme i gang med byggingen, sier Jimmy Bengtsson.

Bengtsson forteller at Veidekke er ydmyke over å signere en kontakt av denne størrelsen, men ser nå frem til å sette i gang byggearbeidene.

– Vi ligger godt i rute med rivearbeidene – kun en mindre del står igjen, legger han til.

Lang prosess
Tomten ble kjøpt allerede i 2011, så det har vært en lang periode frem til at man nå kan starte selve byggingen. Bauman forteller om en krevende reguleringsprosess, men at de nå er godt fornøyde med resultatet og at man nå kommer i gang med byggingen. Etter planen skal de første leilighetene stå klare i 2022, og de påfølgende trinnene vil ferdigstilles fortløpende etter at de første leilighetene står klare.

Middelthunet bygges på Nordeas gamle hovedkontor, som utbyggerne i sin tid betalte rundt 800 millioner kroner for. I utgangspunktet ønsket Veidekke og OBOS å bygge langt høyere enn man fikk tillatelse til.

– Vi ønsket i utgangspunktet å bygge opp til 22 etasjer, men ender nå på 10, 12 og 14 etasjer, legger Baumann til.

Prosjektet Middelthunet består av tre bygg over en parkeringskjeller, og har et totalareal på 45.500 kvadratmeter (BTA) inkludert en barnehage.

De 329 leilighetene får høy standard og kvalitet og varierer i størrelsen fra 43 kvadratmeter til 390 kvadratmeter - hvor den dyreste har en prislapp på 95 millioner kroner.

Prosjektet blir gjennomført fossilfritt (rive- og byggearbeidene). Rivearbeidene har kommet langt, mens grunnarbeidene starter i oktober/november. Trinn 1-3 er planlagt ferdigstilt i løpet av 2022.

Baumann og Bengtsson kan fortelle at prosjektet er en videreføring av samarbeidet rundt utbyggingen av Sjølyststranda på Skøyen som sto ferdig utbygd i 2008.

– Dette ble et vellykket prosjekt, og vi har siden ferdigstillelsen her sett etter det optimale prosjektet å ta dette samarbeidet og temaet over i et nytt prosjekt. Det har vi funnet her på Middelthunet, sier Baumann. Prosjektet er tegnet av LOF arkitekter.