Veidekke med ny storkontrakt i Sverige

Veidekke Stockholm AB har, sammen med det sveitsiske Von Roll og svenske EIAB, fått kontrakt på bygging av søppelforbrenningsanlegg i Uppsala for Vattenfall.

Den totale kontraktssummen er på ca. 900 mill. SEK, hvorav Veidekkes andel er på drøye 200 mill SEK. For Veidekkes virksomhet i Stockholm kom kontrakten på et meget gunstig tidspunkt, da arbeidene skal gjennomføres over en periode som i tid sammenfaller med arbeidene på den nye motorveien E4 forbi Uppsala. - Det å ha to store prosjekter så nære hverandre gir en rekke positive synergier, både når det gjelder samordning av innkjøp og utnyttelse av bemanningsressurser, sier adm. direktør Göran P. Larson i Veidekke Stockholm AB. Arbeidene med prosjektet starter umiddelbart, og skal være avsluttet sommeren 2005. Det er sveitsiske Von Roll Environmental Technology Ltd. som leder konsortiet, og som har ansvaret for den prosessmekaniske delen av prosjektet. El & Industrimontage Svenska AB fra Umeå har ansvaret for VVS- og elektroinstallasjonene i prosjektet, mens Veidekke Stockholm AB har ansvaret for alle grunn-, betong- og bygningsmessige arbeider.