Veidekke lavest på Haukanesberget

Veidekke ligger best an etter anbudsåpningen på rassikring av riksvei 7 Haukanesberget i Hardanger.

Prosjektet inneholder blant annet bygging av en tunnel på 1.360 meter forbi et rasfarlig område, i tillegg til omlegging av enkelte avkjørsler i overgangsstrekningene mellom tunnel og dagens vei.

Veidekke hadde med sitt anbud på 190.876.725 kroner det laveste tilbudet. Den eneste andre tilbyderen var Birkeland Entreprenørforretning. De ville gjøre jobben for 229.936.069 kroner.

- Anbudene ligger noe høyere enn anslaget tilsa, men vi må gå gjennom å kontrollregne for å få det endelige resultatet, sier prosjektleder Frode Lykkebø I Statens vegvesen til Byggeindustrien.