Konserndirektør Arne Giske i Veidekke.

Veidekke: Fortsatt vekst i usikre tider

Veidekkes konjunkturrapport tyder på fortsatt vekst i bygg og anlegg for hele Skandinavia, men fall i norske oljeinntekter og BNP vil prege vekstraten i Norge.

Prognosene er justert ned fra da Veidekke presenterte sine konjunkturanalyser for bygg- og anleggsmarkedene i Norge, Sverige og Danmark for et halvt år siden.

– Det er spennende tider, og større usikkerhet enn da vi presenterte tallene våre for et halvt år siden, sa konserndirektør Arne Giske i Veidekke da han åpnet fremleggingen av entreprenørkonsernets konjunkturrapport mandag.

Kristoffer Eide Hoen (til venstre) og Rolf Albriktsen.

Sverige opplever solid vekst for tiden, med en oppgang på 22 prosent for igangsatte boliger i året som gikk. Dette, sammen med en betydelig prisstigning, gir en solid fremdrift i det svenske markedet.

– Det går mot gamle «höjdare» fra før finanskrisen i 2008, sa Veidekke-analytiker Kristoffer Eide Hoen under fremleggelsen av konjunkturrapporten.

Flater ut

I Norge er ikke pilene like bratte, men selv om veksten flater ut, understrekes det at utsiktene fortsatt er gode, også her til lands.

– For det norske bygg- og anleggsmarkedet forventer vi for årene 2015 og 2016 en årlig vekst på to prosent. Aktiviteten innen anleggsvirksomheten er høy og vil være motoren de neste to årene grunnet den sterke offentlige satsingen på samferdsel. For boliginvesteringen venter vi en årlig vekst på én prosent, selv om prisene vil øke med henholdsvis fem prosent i 2015 og tre prosent i 2016. Sterkest blir prisveksten i storbyregionene og svakest i sier direktør for strategi og marked i Veidekke, Rolf Albriktsen.

For årene 2015 og 2016 forventer Veidekke en årlig volumvekst på tre prosent i hele det skandi­naviske markedet.

Mulig fortrinn

Arne Giske sier overfor Byggeindustrien at det lønner seg å ha øynene åpne når markedet blir mer usikkert.

– Vi legger mye arbeid ned i disse konjunkturanalysene. Vi må vite hva vi driver med, og hvis det skulle gå mot vanskeligere tider, kan vi være litt tryggere, sier han.

Men selv om Giske vedgår at markedet er mer usikkert enn for et halvt år siden, påpeker han at vi fortsatt er i en vekstperiode, og at den utviklingen som man nå ser for seg, ikke er unormal. Fallet i norsk oljeaktivitet kan også være en fordel.

– I vår aktivitet i utlandet betyr det lavere energiutgifter, og i Norge vil en svakere krone gjøre oss mer konkurransedyktige i møte med utenlandske aktører, sier han.

Skandinavisk vekst

Ifølge Veidekkes prognoser, vil bedring i svensk eksportsektor bidra til en årlig vekst i BNP på opp til tre prosent i 2015 og 2016. Det sterke boligmarkedet i Stockholm fortsetter, og Malmø og Gøteborg kommer etter. Samtidig tror Veidekke-analytikerne på en større vekst for private yrkesbygg i perioden, og en noe svakere vekst i anleggsmarkedet. Samlet sett ventes en vekst på om lag fem prosent i 2015 og fire prosent i 2016 for svensk bygg- og anleggssektor.

– Vi registrerer fortsatt positive signaler i Københavnregionen som sprer seg til større byer som Århus og Aalborg. Det betyr noe sterkere investeringstakt i nærings­livet og en gradvis økt etterspørsel etter nye boliger. Vi forventer vekst på to prosenti 2015 og seks prosent i 2016 for det danske bygg- og anleggsmarkedet. Gitt dagens lave nivå er dette fortsatt å regne som en moderat markedssituasjon, avslutter Rolf Albriktsen.