Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Veidekke fikk medhold i KOFA: Bjørnafjorden kommune brøt regelverket i konkurranse om parkeringshus

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) mener Bjørnafjorden kommune brøt regelverket om offentlige anskaffelser i konkurransen om et nytt parkeringshus. Kommunen skal ikke ha foretatt en forsvarlig vurdering av om kvalifikasjonskravet om kvalitetssikringssystem var oppfylt.

– Vi er fornøyde med at KOFA mener det var rett av oss å klage saken inn, men utover det har vi ingen kommentarer. Nå blir det opp til kommunen å trekke sine egne konklusjoner, og følge opp saken videre etter KOFA sine uttalelser, sier Erlend Bygnes, distriktsleder i Veidekke Bygg Bergen, som klagde inn Bjørnafjorden kommune til klagenemda.

Det var 24. februar 2020 kommunen kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse om en totalentreprise for bygging av nytt parkeringshus på Giskavollen.

Oppdraget hadde en verdi estimert til 40 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

I konkurransegrunnlaget ble det blant annet stilt krav til leverandørenes tekniske og faglige kapasitet.

Innen tilbudsfristen 16. april mottok kommunen åtte tilbud. Kontrakten ble tildelt Åsane Byggmesterforretning AS, mens Donar AS skal ha blitt rangert som nummer to og Veidekke Entreprenør AS som nummer tre.

Veidekke klaget på tildelingsbeslutningen i et brev 2. juni, men klagen ble avvist av kommunen.

Oppfylte ikke krav

Saken ble deretter brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 15. juli.

Her kan du lese hele avgjørelsen til KOFA.

Veidekke anførte at kommunen hadde brutt regelverket ved ikke å avvise leverandørene som var rangert som nummer en og to på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene om «tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem» og «god kompetanse og erfaring fra oppdrag av tilsvarende art, risikoklasse, størrelse og kompleksitet».

De mener at leverandørene ikke har dokumentert at de oppfylte kvalifikasjonskravene og skulle derfor vært avvist fra konkurransen.

Veidekke fikk medhold

Kommunen mente på sin side at det ikke er grunnlag for å avvise valgte leverandør og Donar AS, og at vurdering av den fremlagte dokumentasjonen var forsvarlig.

Klagenemndas har nå gått  gjennom saken, og gir medhold til Veidekke Entreprenør.

KOFA mener Bjørnafjorden kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

De konkluderer med at kommunen ikke hadde foretatt en forsvarlig vurdering av om kvalifikasjonskravet om kvalitetssikringssystem var oppfylt.

Klager får også medhold i at Donar AS skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av miljøledelsessystem.

Kommunedirektør Christian Fredrik Fotland skriver i en SMS til Byggeindustrien at kommunen skal vurdere avgjørelsen til KOFA denne uken, og vil vente med å kommentere saken til de har kommet fram til noe konkret.

– Velfungerende system

Daglig leder Alen Begic i Donar AS skriver i en e-post til Byggeindustrien at de har implementert et velfungerende ledelsessystem både for kvalitetsstyring og miljøstyring.

– I juli 2020 fikk vi vårt system for kvalitetsstyring sertifisert iht. ISO 9001:2015 og vi har avtalt tidspunkt med revisor for sertifisering av vårt miljøstyringssystem iht. ISO 14001:2015. Vi har ikke hatt innsyn i dokumentene som har vært til behandling hos KOFA. Ut over dette så har vi ingen ytterligere kommentarer i denne saken, skriver han.

Daglig leder Frank Ståløy i Åsane Byggmesterforretning AS har heller ingen kommentar til avgjørelsen, men sier han registrerer at medlemmene i KOFA hadde ulikt syn på saken.