Veidekke får svensk kontrakt

Veidekkes datterselskap SBS Entreprenad har fått en rehabiliteringskontrakt i Gøteborg.

SBS Entreprenad AB, som er et heleid datterskap i Veidekke, har fått i opprag av Alecta Pensionsförsäkring å bygge om fasader og tekniske
rom i den såkalte Mektagonen i Göteborg.

Kontraktssummen er på ca. 72 MSEK.

Mektagonen, som ble oppført på 1960-tallet, skal någjøres om til et moderne kontorbygg med et moderne eksteriør. Det store bygget, som ligger i krysset Mölndalsvägen og Falkenbergsgatan i Göteborg vil dermed bli et positiv landemerke i byen.

Mektagonen inneholder i dag ca. 25.000 kvadratmeterkontorer, lagerlokaler, butikker og parkeringhus.

Oppdraget utføres som en samordnet generalentreprise. Arbeidene starter i august og skal være avsluttet i mars 2009.