Illustrasjonsfoto: Veidekke

Veidekke får milliardkontrakt i Gøteborg

Veidekke har signert avtale med Trafikverket i Sverige om å bygge om Lundbyleden, en av Göteborgs viktigste og travleste trafikkårer.

Prosjektet er en totalentreprise med høy grad av involvering og består av to faser med samlet kontraktsverdi på cirka 1,4 milliarder svenske kroner, melder Veidekke i en pressemelding.

Den første oppdragsfasen omfatter ca. 13 måneders prosjektering med et prisanslag på cirka 50 millioner svenske kroner, som vil inngå i ordreinngangen i første kvartal 2019. Fase to omfatter ca. fire års produksjon til en verdi av cirka 1300 millioner svenske kroner. Dette blir ordreført ved avrop av fase to, som er planlagt til august 2020.

- Vi er stolte over å få bli med og bidra til forbedringer av infrastruktur som forenkler hverdagen for folk i vest-Sverige. Slike komplekse prosjekter, som stiller store krav til samarbeid, passer svært godt til Veidekkes involverende arbeidsform. Å komme tidlig inn i prosjektet gir oss mulighet til å finne optimale produksjonsmåter og skape gode prosjektresultater for alle parter, sier Jimmy Bengtsson, konserndirektør og landsjef for Veidekke Sverige.

Som en av Göteborgs viktigste og travleste trafikkårer, inngår Lundbyleden i det svenske stamveinettet og har derfor nasjonal interesse. Lundbyleden er i dag til tider tungt trafikkert og oppleves av mange som vanskelig å orientere seg i. For å øke kapasiteten og samtidig oppnå akseptabel funksjon og orienterbarhet, er det foreslått å bygge en ny trafikkmaskin mellom Leråkerskrysset og Brunnsbokrysset. Det planlagte Kvillekrysset vil erstatte Brunnsbokrysset, som vil bli stengt.

Prosjektet omfatter også utbygging av Bohusbanen til dobbeltspor ved Brunnsbo for å minske følsomheten for hendelser både på Hamnbanen og Bohusbanen.

Utbyggingen gir samtidig mulighet for en fremtidig pendlerstasjon som vil gi nye muligheter i lokaltrafikken og god forbindelse til bytrafikken på Hisingen.

Prosjektet "Lundbyleden" omfatter ombygging og nybygg av følgende infrastruktur:

  • Ombygging av Lundbyleden mellom Brantingskrysset og Ringökrysset ; det vil bli bygd en helt ny trafikkmaskin med ramper og bruer. Strekningen som er berørt er til sammen på ca. 1,5 km.
  • Ombygging av gater og veier i Backaplan.
  • Ombygging av Bohusbanen til dobbeltspor ved Brunnsbo ; totalt ca. 1,5 km, der det skal bygges tre bruer for å planskille jernbanen fra øvrig trafikk.
  • Nybygg av pendlertogstasjon - Brunnsbo.

Detaljplan DP0 er ventet å tre i kraft i løpet av første halvår 2019, hvilket er en forutsetning for beslutningsgrunnlaget for vei- og jernbaneplanen.

Beslutningsgrunnlaget for vei- og jernbaneplanen forventes å tre i kraft i andre halvår 2019, som er en forutsetning for å utløse opsjonen for fase 2.