Veidekke dropper OPS-anbud

Allfarveg og Veidekke har i dag informert Vegdirektoratet om at de innstiller videre arbeid med tilbudet på OPS-prosjektet E18 Grimstad - Kristiansand.

Tilbudet skulle vært innlevert den 7. november i år, og Allfarveg/Veidekke er en av fire prekvalifiserte tilbydere. Konsernsjef Terje R. Venold beklager at Veidekke velger å avstå fra å gi tilbud på prosjektet, men understreker samtidig at det ikke er noe dramatikk knyttet til dette. Fra tid til annen må vi velge bort noen muligheter, sier han. Enhver seriøs entreprenør vet at man ikke konkurrerer om prosjekter av en slik størrelse hvis man er usikker på om man har tilgang til tilstrekkelig og konkurransedyktig kapasitet. Som i det OPS-prosjektet vi har under produksjon, ville vi for det nye E18 prosjektet sikre tilstrekkelig gjennomføringsmessig kapasitet gjennom et samarbeid med flere eksterne ressurser. Når det ikke lot seg gjøre å få på plass en optimal konkurransedyktig plattform, valgte vi å innstille det videre arbeidet, avslutter Venold. Venold understreker videre at dette på ingen måte er tegn på at Veidekke vil redusere arbeidet med å videreutvikle sin kompetanse og gjennomføringsevne for fremtidige OPS-prosjekter. Erfaringene med OPS-prosjektet E39 Lyngdal - Flekkefjord som nå er under bygging, er meget positive, sier konsernsjef Venold. Fremdriften følger planene, og samarbeidet med Vegdirektoratet opplever vi å være meget bra, legger han til. Offentlig privat samarbeid, OPS, er et konsept hvor utbygger, på kontrakt for det offentlige, prosjekterer, finansierer, bygger og har ansvar for drift og vedlikehold av for eksempel en vei eller et offentlig bygg i en gitt tidsperiode. Dette er en samarbeidsmodell som anvendes i mange land. I Norge brukes den på tre større veiprosjekter og ved utbygging av mange offentlige bygg for så vel kommuner, fylkeskommuner og staten.