Veidekke dobler resultatet

Veidekkes resultater etter årets tredje kvartal viser en dobling sammenlignet med fjoråret og med fremgang i alle enheter, skriver selskapet i en pressemelding.

Fortsatt er det i Norge konsernet oppnår de beste resultatene, men også virksomhetene i Danmark og Sverige viser igjen et kvartal med resultatforbedring. Resultatet før skatt etter årets første ni måneder ble på 483 mill. kroner, som er en økning på 241 mill. kroner sammenlignet med de første ni måneder i 2004. Konsernsjef Terje R. Venold sier seg meget tilfreds med de gode resultatene, spesielt fordi det meste av forbedringene kommer som følge av interne prosesser med fokus på samspill med kunden, kvalitet i alle ledd og økt produktivitet. - Det er historisk gode tall vi legger frem, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Resultatet for tredje kvartal isolert ble på 269 mill. kroner, som er en forbedring på 90 mill. kroner sammenlignet med samme kvartal i 2004. Det er gjennomgående resultatforbedring i alle konsernets virksomhetsområder, og naturligvis har også et godt entreprenørmarked og det gode boligmarkedet i Skandinavia vært viktige bidragsytere, legger Venold til. Den sterkeste resultatveksten kom innen eiendomsvirksomheten, men også den norske entreprenørvirksomheten har vist stabil fremgang. For virksomhetene i Danmark og Sverige ble det igjen et kvartal med bedring i resultatene. Her har vi fortsatt utfordringer med å få styrket marginene, men med en godt utviklet organisasjon og en sterk ordrereserve skulle alt ligge til rette for en fortsatt positiv utvikling i neste kvartal. - Vi har nå lagt grunnlaget for å lykkes i arbeidet med å bli en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler, sier konsernsjef Terje R. Venold. Gjennom drøye fem år har vi fulgt en strategi med en stein på stein filosofi, og ved å sikre oss dyktige ledere med lokal forankring og markedskunnskap, ser vi nå gode muligheter fremover, legger Venold til. Konsernets samlede ordrereserve på over 10,8 mrd. kroner er rekordhøy. Dette gir rom for en ytterligere styrking av Veidekkes markedsposisjon i alle de tre skandinaviske land, og gir mulighet for å være selektiv i valg av prosjekter fremover.