Tveiterås skole i Bergen. Illustrasjon: HLM Arkitektur

Veidekke bygger Tveiterås skole i Bergen

Veidekke har fått i oppdrag å bygge nye Tveiterås skole av Bergen kommune.

Det skriver Veidekke i en pressemelding torsdag.

Tveiterås skole i Bergen skal, ifølge meldingen, bygges med miljøvennlige materialer og fossilfri byggeplass. Kontrakten er en totalentreprise verdt 102 millioner kroner før merverdiavgift.

‒ Vi gleder oss til å komme i gang med forprosjektet for nye Tveiterås skole, og sammen med Bergen kommune skape en moderne, funksjonell og god skole for elever og ansatte. Det å bygge gode skoler er noe av det mest meningsfulle vi som entreprenører kan gjøre. Den nye skolen på Tveiterås for de som kanskje aller mest trenger et godt tilpasset læringsmiljø, er nok det kjekkeste vi kan jobbe med, sier distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Bygg Bergen.

Tveiterås skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og er den eneste spesialskolen i Bergen kommune for elever med store lærevansker, utviklingshemming og behov for særskilt tilrettelagt undervisningstilbud. Skolen tar imot elever fra første til tiende trinn, og er spesialtilpasset elever med autisme, skriver Veidekke.

Dagens skolebygg er utdatert, med en utforming som, ifølge pressemeldingen, blant annet er lite egnet for rullestolbrukere. Det nye bygget blir på drøyt 3.500 kvadratmeter fordelt på to etasjer.

‒ Vi ser fram til å samarbeide med Veidekke med å bygge en ny og funksjonell skole for elevene og de ansatte på Tveiterås. Det har vært en lang prosess på Tveiterås, så vi er veldig glade for å nå komme i gang, sier prosjektleder Astrid A. Kalland i Etat for utbygging i Bergen kommune.

Det første som skjer på tomten, er at dagens bygg blir revet. Rivestart blir på nyåret, fulgt av en byggeperiode med planlagt ferdigstillelse i løpet av våren 2023.