Veidekke bygger på Flesland for 194,5 millioner

Avinor og Veidekke Entreprenør AS har underskrevet avtaler om utførelse av byggearbeider på Flesland flyplass for til sammen 194,5 mill. kroner ekskl. mva.

Den første kontrakten gjelder oppføring av en nytt hotell for Flesland Eiendom AS (Avinor) Det nye hotellet blir på 11.000 kvadratmeter og får 200 gjesterom, konferanselokaler, restaurant og vrimlearealer. Hotellet skal drives av Choice Hotell Scandinavia ASA. Byggearbeidene settes i gang i desember og arbeidene skal være ferdigstilt i mars 2007. Kontraktssummen er 156 mill. kroner ekskl. mva. Veidekke Entreprenør har også inngått kontrakt med Avinor om utvidelse av eksisterende parkeringshus samt utomhusparkeringen ved flyplassen. Arbeidene er igangsatt og skal ferdigstilles til juni 2006. Kontraktssummen er 28,5 mill. kroner ekskl. mva. Den tredje kontrakten med Avinor gjelder utvidelse av nordfløyen på eksisterende terminal med et påbygg på én etasje. Totalarealet er 800 kvadratmeter. Arbeidene settes i gang på nyåret, og kontraktssummen er 10 mill. kroner ekskl. mva. De tre kontraktene skal utføres i totalentreprise.