Veidekke bygger om politihus

SBS Entreprenad AB, et heleid datterselskap i Veidekke, har fått i oppdrag å bygge om det eksisterende politihuset i Göteborg.

Ombyggingen er en del i en ny detaljplan for eiendommen Polistomten som ligger sentralt i Göteborg. Målet er å danne et felles senter for rettsvesenet med politi, kriminalomsorg og anklagermyndighet. Ombyggingen omfatter et areal på 16.000 m2 av byggets totale flate på 25.000 m2. Oppdraget som utføres for Vasakronan er en generalentreprise og kontraktssummen er ca. 85 millioner SEK. Arbeidene starter i februar 2007 og skal etter planen være ferdig i august 2008. SBS Entreprenad er en del av Veidekke-konsernet og utgjør sammen med Veidekke Construction AB (Vecon) Veidekke Region Vest i Sverige.