Ill. Hemsö

Veidekke bygger ny skole i Trelleborg

Veidekke har fått oppdraget med å bygge den nye Köpingeskolan i Trelleborg i Skåne. Oppdragsgiver er Hemsö. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag 185 millioner svenske kroner.

Den nye skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2022.

– Vi er glade for at vi, sammen med kommunen og Veidekke, nå kan starte byggingen, slik at vi kan møte behovet for ny undervisningskapasitet i en raskt voksende by, sier Robert Cardell, prosjektutvikler i Hemsö, i en pressemelding.

Veidekkes oppdrag omfatter nybygg av lokaler for førskole og grunnskole og utearealer for Internationella engelska skolan (IES) og Kunskapsförskolan. Köpingeskolan vil inneholde kantine, skolekjøkken og spesialrom for forming og musikkundervisning. Førskolen vil få 13 avdelinger med tilhørende kjøkken og fellesareal. Den nye Köpingeskolan skal etter planen åpne dørene for opp til 160 førskolebarn og 690 grunnskoleelever høsten 2022.

– Vi er svært glade for at vi er betrodd oppgaven med å bygge Köpingeskolan, etter godt samarbeid med Hemsö gjennom planleggingen av prosjektet. Det er ekstra givende og inspirerende å få bygge for fremtiden, for barn og unge, sier avdelingsleder Cecilia Eneberg i Veidekke Entreprenad AB i meldingen.

De nye skolebyggene skal miljøsertifiseres i henhold til standarden Miljöbyggnad Silver, som blant annet stiller krav til et sunt inneklima med god ventilasjon for alle elever og lærere samt bruk av sunne byggematerialer som gir lavt energiforbruk.

Kontrakten inngår i ordrereserven for tredje kvartal.