Veidekke bygger ny parsell på E16

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Statens vegvesen på bygging av ny E16 Wøyen - Bjørum. Kontrakten er på 450,7 mill. kroner ekskl. mva.

Prosjektet inngår i utbygningen av 5,1 km ny E16 mellom Wøyen og Bjørum i Bærum kommune og omfatter bygging av ny fire-felts vei over en strekning på ca. 3,9 km. Kontrakten omfatter også bygging av to to-løps tunneler, Brennetunnelen på 1.100 meter og Berghofftunnelen på 1.400 meter. I tillegg skal det bygges til sammen 1.420 meter av- og påkjøringsramper og 2.440 meter lokalveier. Prosjektet innbærer blant annet sprengning av 116.000 kubikkmeter i dagen og sprengning av 340.000 kubikkmeter i tunnelene. Det skal blant annet støpes 90.000 kvadratmeter betonghvelv i tunnelene. Arbeidene igangsettes rett over nyttår og skal være ferdig til 31. desember 2007. Byggeteknisk rådgiver er Reinertsen Engineering AS.