Veidekke bygger lokaltogstasjon i Jakobsberg

SL Infrateknik AB har gitt Veidekke Stockholm AB kontrakten på bygging av ny lokaltogstasjon i Jakobsberg, ca. 20 km nordvest for Stockholm.

Veidekke har tidligere bygd en provisorisk stasjonsløsning for å muliggjøre dette prosjektet. Kontraktssummen er ca. 40 mill. SEK og byggetiden ett år, fra august 2004 til august 2005. Entreprisen omfatter riving av eksisterende stasjonsbygning med tilhørende takoverbygning og heis. Det skal bygges en ny stasjon på ca. 900 m2 gulvflate, plattformer med tilhørende tak og utrustning samt utomhusarbeider. Entreprisen omfatter også demontering og transport til depot av den provisoriske stasjonen samt tilbakeføring av terreng og sporområde. Arbeidet skal utføres i tre etapper for å skape minst mulig forstyrrelser i trafikkavviklingen. Forstyrrende arbeider skal minimaliseres og utføres om natten. Etappe 1 omfatter oppføring av nytt stasjonsbygg, etappe 2 omfatter arbeidene i gang- og sykkeltunnelen, og etappe 3 omfatter demontering og riving av den provisoriske stasjonen. Veidekke har tidligere utført kontrakten på bygging av ny Spånga stasjon, som ble ferdigstilt våren 2004, og utfører nå i sommer opprusting av plattformene ved Spånga stasjon.