Ill. b+b arkitekter og Link arkitektur/Northern Visual

Veidekke bygger leiligheter på Straume ved Bergen

Straumesundet Bolig AS har inngått avtale med Veidekke Entreprenør AS om å bygge de første 58 leilighetene i prosjektet Straume sjøfront i Straumsundet vest for Bergen. Kontrakten er en totalentreprise verdt 145 millioner kroner ekskl. mva.

Boligprosjektet ligger i Straumsundet. Første byggetrinn består av to bygg på syv etasjer som ligger vestvendt med store balkonger. Leilighetene blir fra 2-roms på 50 m 2 til 6-roms på 166 m 2. 

I Straume sjøfront kommer det mellom 250 og 300 nye leiligheter når alt står ferdig. Prosjektet ligger på dypkomprimert fylling i sjøen, der fyllmassene man har brukt kommer fra Kystbygarasjen da den ble bygget. Kaifronter er allerede etablert i natursteinsmur. I tillegg til de to blokkene, skal det etableres parkområde i sør, torg mellom blokkene og et leke-/ uteområdet over garasjen.

Bak selskapet Straumesundet Bolig AS står Stangeland Gruppen, Trend Eiendom og Veidekke Eiendom AS.

Veidekke har søkt Fjell kommune om igangsettingstillatelse på grunn og betongarbeider, og det er planlagt at byggearbeidene vil starte rett over ferien.