Veidekke bygger i Haugesund

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Garpeskjær Eiendom AS om oppføring av nytt kontorbygg, som et byggetrinn 2, for Aibel på Garpeskjær i Haugesund.

Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen er ca 140 millioner kroner ekskl. mva.

Kontorbygget blir på 6.350 m2 og skal inneholde 340 arbeidsplasser, samt et parkeringshus med plass til ca 350 biler. Bygget kommer i tillegg til et byggetrinn 1 på 5.550 m2 og med 288 arbeidsplasser, som allerede er under utførelse av Veidekke. Byggetrinn 1 skal ferdigstilles til 31.12.11, mens byggetrinn 2 med parkeringshus starter opp i løpet av våren 2011 og skal stå ferdig september 2012.

Det nye kontorbygget blir på 6 etasjer og vil bli knyttet sammen med byggetrinn 1 med et mellombygg i 2 etasjer bestående av kantine, forbindelseskorridor og møterom. Parkerings¬huset blir på 5 etasjer og legger til rette for videre utvikling av et enda større maritimt miljø på Garpeskjær. Aibel har det siste året sikret en rekke store kontrakter som gir oppdrag til mange hundre ingeniører, og med nybygget får en samlet disse i en lokasjon.

De nye kontorbygningene blir lokalisert på den såkalte Iglo-tomta på Garpeskjær i Haugesund, og for å gi plass skal resterende del av fryseribygget ("Iglobygget") rives. Bygningene oppføres i betongelementer med bærende sandwich fasadeelementer, søyler og dragere samt huldekker som etasjeskiller.

Mellombygget blir i hovedsak oppført i stål og glass.