Illustrasjon: Oxivisuals

Veidekke bygger Frysjaparken for Stor-Oslo Eiendom

Veidekke Entreprenør AS har fått oppdraget med å bygge første trinn av Frysjaparken i Oslo, som består av 169 leiligheter i tre boligblokker.

Frysjaparken er eid av OBOS Nye Hjem AS, Stor-Oslo Eiendom m.fl. Stor-Oslo Eiendom har stått for prosjektledelse og utvikling av det nye boligprosjektet, som ved ferdigstillelse vil bestå av over 900 leiligheter og noe næringsvirksomhet. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsverdi på 413 millioner kroner ekskl. mva. I tillegg er det inngått en intensjonsavtale om utvikling og gjennomføring av neste trinn, som består av ca. 220 leiligheter.

-Vi er stolte og glade for den tilliten Frysjaparken, ved Stor-Oslo Eiendom, har vist oss. Frysjaparken er et stort prosjekt med gode muligheter for effektivisering og industrialisering av byggeprosessen. Prosjekter passer inn både i vår kompetanse som boligbygger og med tanke på å utvikle vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Vi er fornøyde med å ha signert denne avtalen og gleder oss til å komme i gang med byggingen, sier prosjektleder Morten Barreth.

Veidekke vant oppdraget i konkurranse med flere store entreprenører. Det er første gang Stor-Oslo Eiendom inngår en slik entrepriseavtale med Veidekke Entreprenør AS.

-Veidekke har levert det klart mest fordelaktige tilbudet rent kommersielt sett. I tillegg har de vist stor evne til å se behovene hos byggherresiden og tilpasse seg disse. Vi håper og tror at gjennomføringen av oppdraget skjer i en like positiv samarbeidsånd som selve kontraktsforhandlingene, sier utviklingssjef Arne Brovold i Stor-Oslo Eiendom.

Frysjaparken har i mange år vært kjent som et industriområde i bydel Nordre Aker. Nå skal dette endres gjennom et stort byutviklingsprosjekt hvor store deler av området skal bygges opp helt på nytt. Frysjaparken skal bli et grønt og urbant område med nærhet til marka. Veidekke skal oppføre et variert utvalg leiligheter med høy kvalitet og gode planløsninger.

Det vil bli lagt vekt på å skape gode uterom som skal fremme aktivitet for folk i alle aldre og være en felles møteplass for beboerne. Mellom husene vil det bli bygget grønne, skjermede gårdsrom med gatetun, parker, takhager og møteplasser.

Rivearbeidene er igangsatt, mens selve byggearbeidene starter opp på nyåret 2018. Det er planlagt at innflytting starter i andre halvår 2019.