Ill. Lillestrøm Arkitekter AS

Veidekke bygger de siste 81 boligene på Løren i Oslo

Veidekke har fått i oppdrag å bygge det femte og siste byggetrinnet på bolig­prosjektet Gartnerkvartalet i Oslo av Lørenvangen Utvikling AS (50-50 OBOS Nye Hjem og Veidekke Eiendom). Oppdraget er verdt 162 millioner kroner ekskl. mva.

- Salget har vært meget godt på Gartnerkvartalet. Kombinasjonen av små og store leiligheter med parkering under bakken, balkonger, takterrasser, flere typer hageparseller og ikke minst store grøntområder er noe kjøperne tydeligvis har satt pris på. Vi er kjempetilfreds med å ha utviklet og nå snart ferdigstilt et nytt, godt og innholdsrikt nabolag, sier administrerende direktør Pål Aglen i Veidekke Eiendom i en pressemelding.

Dette femte byggetrinnet består av et bygg på seks til åtte etasjer med totalt 81 boliger samt tilhørende garasjekjeller.

Gartnerkvartalet er videreføring av Gartnerløkka-prosjektet, og vil når det står ferdig bestå av rundt 540 boliger i syv boligblokker fordelt på flere byggetrinn. Blokkene blir plassert rundt en stor, solfylt gårdspark på nesten 10 mål beplantet med busker, trær og parsellhager. De første beboerne flyttet inn sensommeren 2018, og siste innflytting i prosjektet blir sommeren 2021. Samlet salgsverdi for alle boligene på Gartnerkvar­talet blir på rundt 2,5 milliarder kroner. Total salgsgrad for hele prosjektet er nå cirka 90 prosent.

Veidekke er imidlertid ikke ferdig med å bygge boliger på Løren når Gartnerkvartalet er ferdigstilt. Lørenvangen Utvikling AS har to andre prosjekter i området: Peter Møllers vei 8-14 der reguleringsplanen ble vedtatt i juni, og Lørenvangen 25 der arbeidet med reguleringsplanen er påbegynt.