Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegvesenets ansatte trues på jobb

I møte med publikum blir ansatte jevnlig truet mens de utfører jobben sin. – Totalt uakseptabelt, sier Vegdirektøren.

I årene 2015 fram til november 2018 har ansatte i Vegvesenet mottatt tilsammen 665 trusler på jobb. De aller fleste av dem (359) har kommet over skranken på trafikkstasjonene.

Episodene omfatter alt fra utskjelling og trakassering til åpenlys trussel om juling og grov vold. Andre blir kontaktet på ubehagelig vis på mobil eller sosiale medier i fritida. Trusler på Facebook er en gjenganger.

232 trusler knyttet til førerprøve

Også sensorene er utsatt. I perioden har 232 trusler blitt framsatt i tilknytning til førerprøven. Andre som utsettes for aggresjon er de som jobber i utekontrollen (30), i hallkontroll (26) og på svartelefon (18).

Denne høsten har en traktørfører truet med å slå ned en av Vegvesenets kontrollører. I en annen sak ble tjenestemann bedt om å ta av seg skjorta og bli med bak huset slik at trafikanten kunne «bli kvitt ham en gang for alle».

– Fullstendig uakseptabelt

– Jeg aksepterer ikke at våre ansatte skal trues med vold og juling på jobben! Det er helt uaktuelt at vi skal leve med at noen i Vegvesenet skal være redde for å gå på jobb om morgenen. Eller å ta telefonen en lørdagskveld, sier Vegdirektøren bestemt. Han er svært opprørt over at dyktige medarbeidere som samvittighetsfullt utfører jobben de er satt til, blir utsatt for overgrep.

– Ingen i Vegvesenet skal føle seg utrygge, verken på jobb eller på fritida, på grunn av jobben sin, slår Gustavsen fast overfor vegvesen.no.

– Uenighet er forståelig, vold alltid uakseptabelt

Statens vegvesen er satt til å forvalte et omfattende regelverk, noen ganger reagerer folk på avgjørelsene. Vegvesenet kan også gjøre feil, og tar gjerne saklige diskusjoner, men vil aldri akseptere trusler om overgrep.

– Som alle andre arbeidsgivere, har vi ansvar for å ivareta våre ansettes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Trusler, hets og mobbing kan ikke tolereres. Vi melder alle grove hendelser til politiet, sier han.

Viktig med god og detaljert rapportering

En gjennomgang viser at antallet trusselsaker mot ansatte er nedadgående.

– Det er bra hvis det blir færre hendelser, men enhver trusselsak er selvsagt en for mye, understreker vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Han varsler konkrete tiltak for å støtte Vegvesenets medarbeidere.