Illustrasjonsfoto.

Vegvesenet utestenger underentreprenør - avdekket ubetalt overtid på 330.000 kroner

Vegvesenet vil ikke godkjenne KHV AS som underentreprenør på grunn av HMS-regelbruddog underbetaling av ansatte.

Statens vegvesen godkjenner ikke firmaet KHV AS som underleverandør inntil brudd på lønns- og arbeidsvilkår er brakt i orden. Dette gjelder for alle kontakter i Statens vegvesen på landsbasis.

Vedtaket ble fattet fredag, skriver Vegdirektoratet i en pressemelding.

Uanmeldte kontroller

Underbetaling av ansatte og vesentlige brudd på regler for helse, miljø og sikkerhet, er årsak til den strenge reaksjonen fra veimyndightene.

Krimseksjonen i Statens vegvesen har sammen med Statens vegvesen Region vest gjennomført uanmeldte kontroller på tre av Vegvesenets anlegg i november i fjor.

Krimseksjonens kontroller viste at KHV kuttet kostnader ved manglende betaling av overtid, manglende dekning av reisetid, reiseutgifter og diett.

I disse tre kontrollene ble det alene avdekket ubetalt overtid på 330.000 kroner.

Ikke enig
KHV er ikke enig med de konklusjonene som Statens Vegvesen har truffet og mener at det ikke er grunnlag for den beslutningen som er gjort.

- Fra KHVs side tar man selvsagt både det tidligere mottatte forhåndsvarselet fra Statens vegvesen og beslutningen svært alvorlig. KHV kjenner seg ikke igjen i de beskrivelsene som er gjort i forhåndsvarsel, vedtak og pressemelding. KHV AS vil selvsagt kjempe for å renvaske seg fra de påstandene som er framsatt, skriver selskapet.

KHV hevder videre at de mener at bedriften har gitt fyldige svar på forhåndsvarselet som ble sendt ut fra Statens vegvesen og kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen som er gitt av virksomheten i pressemelding fra Statens vegvesen og omtale i media.

Første gang
Det er flere entreprenører som har kontrakter med Statens vegvesen som benytter KHV AS som underleverandør på trafikkdirigering og arbeidsvarsling.

Vedtaket kan få konsekvenser for oppdrag knyttet til de nylig tildelte asfaltkontraktene i hele landet.

Det er første gang Vegvesenet går til et slikt skritt.

Vegvesenets vedtak har ingen bestemt tidsramme, men gjelder inntil det kan dokumenteres at ansatte har fått etterbetalt og andre kritikkforhold er rettet opp.

- Hvis vi ikke setter foten ned for brudd på tariffavtaler og bestemmelser i kontraktene, så får vi en nedadgående spiral i bransjen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i pressemeldingen.

- Firmaer som kan vinne mange anbud ved å underbetale ansatte, vil trekke hele bransjen med seg nedover, legger hun til.

Vil følge en streng linje

Statens vegvesen skriver i meldingen at de kommer til å føre en streng linje i saker der vi kan påvise brudd på regelverk og kontrakter innenfor vårt område. I 2016 etablerte Statens vegvesen en sentral krimseksjon som bistår prosjektene med å avdekke lov- og regelbrudd.

På sine nettsider skriver KHV at de leverer tjenester innen bygg, anlegg, kraft og industri og at de har et særskilt fokus på HMS.

- Vi tilbyr blant annet trafikkdirigering, gartnertjenester, skogrydding og elektro montering m.m. Vi kan tilby våre kunder en totalpakke fra prosjektets begynnelse, gjennomføring og sluttfase, heter det på nettsidene til selskapet.