Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vegvesenet tar med tre entreprenører videre i E6-konkurranse

Statens vegvesen tar med seg tre entreprenører videre i konkurransen om å bygge ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

Det var i alt sju tilbydere som meldte seg til å prosjektere og bygge den nye E6-strekningen i Grong kommune i Trøndelag.

Konkurransen gjennomføres ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering.

Prekvalifiseringen, hvor Vegvesenet vurderer firmaenes kvalifikasjoner, er ferdig.

De tar nå med seg følgende firmaer videre til dialogfasen:

  • Bertelsen & Garpestad AS med konsulentselskapet AFRY som støtte for planlegging og prosjektering.
  • Tore Løkke AS, som har med seg konsulentselskapet Multiconsult samt entreprenør Veidekke Entreprenør som støtteleverandører.
  • Letnes Entreprenør AS, som har med seg konsulentselskapet Sweco og entreprenørfirmaet Austad Maskinstasjon som støtteleverandører.

Prosjektleder Harald Johnsen i Statens vegvesen sier de har store forventninger til den neste fasen i prosjektet

- I den konkurransepregede dialogen skal vi vurdere flere innspill til mulige nye veglinjer enn den som er vedtatt gjennom dagens reguleringsplan. Dette blir en lukket prosess der vi har dialog med de tre leverandørgruppene, Grong kommune og andre fagmyndigheter om løsningsforslagene, sier han.

Konkurransepreget dialog er ifølge Wikipedia en anskaffelsesprosedyre som kan benyttes ved særlig komplekse prosjekter

- Hensikten med konkurransepreget dialog er å løse eventuelle utfordringer som måtte dukke opp, og i fellesskap komme frem til den best mulige veglinjen – som også vil være den mest kostnadseffektive for prosjektet, sier Johnsen.

Denne fasen vil trolig pågå til nærmere jul. De tre entreprenørene vil da bli invitert til å gi et endelig tilbud på sine løsningsvalg. Kontraktsinngåelse med en av entreprenørene blir trolig rundt påske i 2021.

Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise, og kontrakten omfatter både planlegging og utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering og bygging av en ny tofelts veg.